د هېوادونو له مخې دين

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

د دین له مخې د هېوادونو لړلیک ((په انگرېزي: Religions by country) ) دا لړلیک په نړۍ کې د مروجه دینونو او مذهبونو ښوونه کوي.

نړیوال ادیان
د نړۍ په هېوادونو کې د دین د نبسپ اهمیت نقشه
د نړۍ د اصلي دینونو وېش

د دین له مخې د نړۍ هېوادونو لړلیک، کال ۲۰۱۰[سمول]

هېواد[۱] سیمه سیمې لاندې وگړي مسیحي % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایي % سیمه ییز دینونه % نور ادیان % یهودي %
کينډۍ:Country data Burundi د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۸ ۳۸۰ ۰۰۰ ۷ ۶۶۷ ۷۰۰ ۹۱٫۵۰٪ ۲۳۴ ۶۴۰ ۲٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۷۷ ۶۶۰ ۵٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Comoros د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۷۳۰ ۰۰۰ ۳ ۶۵۰ ۰٫۵۰٪ ۷۱۷ ۵۹۰ ۹۸٫۳۰٪ ۷۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۳۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Djibouti (شاخ آفریقا) د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۸۹۰ ۰۰۰ ۲۰ ۴۷۰ ۲٫۳۰٪ ۸۶۲ ۴۱۰ ۹۶٫۹۰٪ ۱ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۶۷۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪
کينډۍ:Country data Eritrea (شاخ آفریقا) د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۵ ۲۵۰ ۰۰۰ ۳ ۳۰۲ ۲۵۰ ۶۲٫۹۰٪ ۱ ۹۲۱ ۵۰۰ ۳۶٫۶۰٪ ۵ ۲۵۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۰۰۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Ethiopia (شاخ آفریقا) د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۸۲ ۹۵۰ ۰۰۰ ۵۲ ۰۹۲ ۶۰۰ ۶۲٫۸۰٪ ۲۸ ۷۰۰ ۷۰۰ ۳۴٫۶۰٪ ۵۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۵۶ ۷۰۰ ۲٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Kenya د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۴۰ ۵۱۰ ۰۰۰ ۳۴ ۳۵۲ ۴۸۰ ۸۴٫۸۰٪ ۳ ۹۲۹ ۴۷۰ ۹٫۷۰٪ ۱ ۰۱۲ ۷۵۰ ۲٫۵۰٪ ۴۰ ۵۱۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۸۸ ۶۷۰ ۱٫۷۰٪ ۴۸۶ ۱۲۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Madagascar د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۲۰ ۷۱۰ ۰۰۰ ۱۷ ۶۶۵ ۶۳۰ ۸۵٫۳۰٪ ۶۲۱ ۳۰۰ ۳٫۰۰٪ ۱ ۴۲۸ ۹۹۰ ۶٫۹۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۳۱ ۹۵۰ ۴٫۵۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Malawi د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۱۴ ۹۰۰ ۰۰۰ ۱۲ ۳۲۲ ۳۰۰ ۸۲٫۷۰٪ ۱ ۹۳۷ ۰۰۰ ۱۳٫۰۰٪ ۳۷۲ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۵۳ ۳۰۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Mauritius د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۱ ۳۰۰ ۰۰۰ ۳۲۸ ۹۰۰ ۲۵٫۳۰٪ ۲۱۷ ۱۰۰ ۱۶٫۷۰٪ ۷ ۸۰۰ ۰٫۶۰٪ ۷۳۳ ۲۰۰ ۵۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۱۰۰ ۰٫۷۰٪ ۳ ۹۰۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Mayotte د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۲۰۰ ۰۰۰ ۱ ۴۰۰ ۰٫۷۰٪ ۱۹۷ ۲۰۰ ۹۸٫۶۰٪ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Mozambique د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۲۳ ۳۹۰ ۰۰۰ ۱۳ ۲۶۲ ۱۳۰ ۵۶٫۷۰٪ ۴ ۲۱۰ ۲۰۰ ۱۸٫۰۰٪ ۴ ۱۸۶ ۸۱۰ ۱۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۷۳۰ ۸۶۰ ۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Réunion د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۸۵۰ ۰۰۰ ۷۴۴ ۶۰۰ ۸۷٫۶۰٪ ۳۵ ۷۰۰ ۴٫۲۰٪ ۱۷ ۰۰۰ ۲٫۰۰٪ ۳۸ ۲۵۰ ۴٫۵۰٪ ۱ ۷۰۰ ۰٫۲۰٪ ۳ ۴۰۰ ۰٫۴۰٪ ۹ ۳۵۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Rwanda د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۱۰ ۶۲۰ ۰۰۰ ۹ ۹۱۹ ۰۸۰ ۹۳٫۴۰٪ ۱۹۱ ۱۶۰ ۱٫۸۰٪ ۳۸۲ ۳۲۰ ۳٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰۶ ۲۰۰ ۱٫۰۰٪ ۲۱ ۲۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Seychelles د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۹۰ ۰۰۰ ۸۴ ۶۰۰ ۹۴٫۰۰٪ ۹۹۰ ۱٫۱۰٪ ۱ ۸۹۰ ۲٫۱۰٪ ۱ ۸۹۰ ۲٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۴۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Somalia (شاخ آفریقا) د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۹ ۳۳۰ ۰۰۰ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۳۱۱ ۳۴۰ ۹۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data South Sudan د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۹ ۹۵۰ ۰۰۰ ۶ ۰۱۹ ۷۵۰ ۶۰٫۵۰٪ ۶۱۶ ۹۰۰ ۶٫۲۰٪ ۴۹ ۷۵۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۲۷۳ ۵۵۰ ۳۲٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Tanzania د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۴۴ ۸۴۰ ۰۰۰ ۲۷ ۵۳۱ ۷۶۰ ۶۱٫۴۰٪ ۱۵ ۷۸۳ ۶۸۰ ۳۵٫۲۰٪ ۶۲۷ ۷۶۰ ۱٫۴۰٪ ۴۴ ۸۴۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰۷ ۱۲۰ ۱٫۸۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Uganda د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۳۳ ۴۲۰ ۰۰۰ ۲۸ ۹۷۵ ۱۴۰ ۸۶٫۷۰٪ ۳ ۸۴۳ ۳۰۰ ۱۱٫۵۰٪ ۱۶۷ ۱۰۰ ۰٫۵۰٪ ۱۰۰ ۲۶۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰۰ ۷۸۰ ۰٫۹۰٪ ۳۳ ۴۲۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Zambia د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۱۳ ۰۹۰ ۰۰۰ ۱۲ ۷۷۵ ۸۴۰ ۹۷٫۶۰٪ ۶۵ ۴۵۰ ۰٫۵۰٪ ۶۵ ۴۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱۳ ۰۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۹ ۲۷۰ ۰٫۳۰٪ ۱۱۷ ۸۱۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Zimbabwe د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۱۲ ۵۷۰ ۰۰۰ ۱۰ ۹۳۵ ۹۰۰ ۸۷٫۰۰٪ ۱۱۳ ۱۳۰ ۰٫۹۰٪ ۹۹۳ ۰۳۰ ۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۷۷ ۶۶۰ ۳٫۸۰٪ ۳۷ ۷۱۰ ۰٫۳۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۸٪
شرق آفریقا د افریقا دښتو لاندې شرق آفریقا ۳۳۳ ۹۷۰ ۰۰۰ ۲۳۸ ۰۰۶ ۱۸۰ ۷۱٫۲۷٪ ۷۳ ۵۱۰ ۷۶۰ ۲۲٫۰۱٪ ۹ ۳۷۱ ۳۱۰ ۲٫۸۱٪ ۹۸۲ ۰۴۰ ۰٫۲۹٪ ۱ ۷۰۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۲۸۸ ۱۹۰ ۳٫۳۸٪ ۷۶۰ ۰۹۰ ۰٫۲۳٪ ۱۱ ۷۸۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Angola د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۱۹ ۰۸۰ ۰۰۰ ۱۷ ۲۶۷ ۴۰۰ ۹۰٫۵۰٪ ۳۸ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۹۷۳ ۰۸۰ ۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰۱ ۳۶۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Cameroon د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۱۹ ۶۰۰ ۰۰۰ ۱۳ ۷۷۸ ۸۰۰ ۷۰٫۳۰٪ ۳ ۵۸۶ ۸۰۰ ۱۸٫۳۰٪ ۱ ۰۳۸ ۸۰۰ ۵٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۴۶ ۸۰۰ ۳٫۳۰٪ ۵۲۹ ۲۰۰ ۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Central African Republic د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۴ ۴۰۰ ۰۰۰ ۳ ۹۳۸ ۰۰۰ ۸۹٫۵۰٪ ۳۷۴ ۰۰۰ ۸٫۵۰٪ ۴۴ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۴ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Chad د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۱۱ ۲۳۰ ۰۰۰ ۴ ۵۵۹ ۳۸۰ ۴۰٫۶۰٪ ۶ ۲۱۰ ۱۹۰ ۵۵٫۳۰٪ ۲۸۰ ۷۵۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۷ ۲۲۰ ۱٫۴۰٪ ۱۱ ۲۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Democratic Republic of Congo د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۶۵ ۹۷۰ ۰۰۰ ۶۳ ۱۹۹ ۲۶۰ ۹۵٫۸۰٪ ۹۸۹ ۵۵۰ ۱٫۵۰٪ ۱ ۱۸۷ ۴۶۰ ۱٫۸۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۶۱ ۷۹۰ ۰٫۷۰٪ ۶۵ ۹۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Republic of the Congo د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۴ ۰۴۰ ۰۰۰ ۳ ۴۷۰ ۳۶۰ ۸۵٫۹۰٪ ۴۸ ۴۸۰ ۱٫۲۰٪ ۳۶۳ ۶۰۰ ۹٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱۳ ۱۲۰ ۲٫۸۰٪ ۴۴ ۴۴۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Equatorial Guinea د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۷۰۰ ۰۰۰ ۶۲۰ ۹۰۰ ۸۸٫۷۰٪ ۲۸ ۰۰۰ ۴٫۰۰٪ ۳۵ ۰۰۰ ۵٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۹۰۰ ۱٫۷۰٪ ۳ ۵۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Gabon د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۱ ۵۱۰ ۰۰۰ ۱ ۱۵۵ ۱۵۰ ۷۶٫۵۰٪ ۱۶۹ ۱۲۰ ۱۱٫۲۰٪ ۸۴ ۵۶۰ ۵٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۰ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۱۰ ۵۷۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Sao Tome and Principe د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۱۷۰ ۰۰۰ ۱۳۹ ۷۴۰ ۸۲٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۱۲٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۹۳۰ ۲٫۹۰٪ ۴ ۰۸۰ ۲٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
آفریقای میانه د افریقا دښتو لاندې آفریقای میانه ۱۲۶ ۷۰۰ ۰۰۰ ۱۰۸ ۱۲۸ ۹۹۰ ۸۵٫۳۴٪ ۱۱ ۴۴۴ ۳۰۰ ۹٫۰۳٪ ۴ ۰۲۸ ۶۷۰ ۳٫۱۸٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۳۳۱ ۷۲۰ ۱٫۸۴٪ ۶۶۸ ۹۹۰ ۰٫۵۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Botswana د افریقا دښتو لاندې جنوب آفریقا ۲ ۰۱۰ ۰۰۰ ۱ ۴۴۹ ۲۱۰ ۷۲٫۱۰٪ ۸ ۰۴۰ ۰٫۴۰٪ ۴۱۴ ۰۶۰ ۲۰٫۶۰٪ ۶ ۰۳۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲۰ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۱۲ ۰۶۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Lesotho د افریقا دښتو لاندې جنوب آفریقا ۲ ۱۷۰ ۰۰۰ ۲ ۱۰۰ ۵۶۰ ۹۶٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۷ ۲۷۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Namibia د افریقا دښتو لاندې جنوب آفریقا ۲ ۲۸۰ ۰۰۰ ۲ ۲۲۳ ۰۰۰ ۹۷٫۵۰٪ ۶ ۸۴۰ ۰٫۳۰٪ ۴۳ ۳۲۰ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۵۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data South Africa د افریقا دښتو لاندې جنوب آفریقا ۵۰ ۱۳۰ ۰۰۰ ۴۰ ۷۰۵ ۵۶۰ ۸۱٫۲۰٪ ۸۵۲ ۲۱۰ ۱٫۷۰٪ ۷ ۴۶۹ ۳۷۰ ۱۴٫۹۰٪ ۵۵۱ ۴۳۰ ۱٫۱۰٪ ۱۰۰ ۲۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۰۰ ۵۲۰ ۰٫۴۰٪ ۱۵۰ ۳۹۰ ۰٫۳۰٪ ۵۰ ۱۳۰ ۰٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Swaziland د افریقا دښتو لاندې جنوب آفریقا ۱ ۱۹۰ ۰۰۰ ۱ ۰۴۸ ۳۹۰ ۸۸٫۱۰٪ ۲ ۳۸۰ ۰٫۲۰٪ ۱۲۰ ۱۹۰ ۱۰٫۱۰٪ ۱ ۱۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۹۰۰ ۱٫۰۰٪ ۴ ۷۶۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب آفریقا د افریقا دښتو لاندې جنوب آفریقا ۵۷ ۷۸۰ ۰۰۰ ۴۷ ۵۲۶ ۷۲۰ ۸۲٫۲۵٪ ۸۶۹ ۴۷۰ ۱٫۵۰٪ ۸ ۱۱۴ ۲۱۰ ۱۴٫۰۴٪ ۵۵۸ ۶۵۰ ۰٫۹۷٪ ۱۰۰ ۲۶۰ ۰٫۱۷٪ ۳۳۹ ۷۵۰ ۰٫۵۹٪ ۱۶۷ ۲۱۰ ۰٫۲۹٪ ۵۰ ۱۳۰ ۰٫۰۹٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Benin د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۸ ۸۵۰ ۰۰۰ ۴ ۶۹۰ ۵۰۰ ۵۳٫۰۰٪ ۲ ۱۰۶ ۳۰۰ ۲۳٫۸۰٪ ۴۴۲ ۵۰۰ ۵٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۶۰۱ ۸۵۰ ۱۸٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Burkina Faso د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱۶ ۴۷۰ ۰۰۰ ۳ ۷۰۵ ۷۵۰ ۲۲٫۵۰٪ ۱۰ ۱۴۵ ۵۲۰ ۶۱٫۶۰٪ ۶۵ ۸۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۵۳۶ ۳۸۰ ۱۵٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Cape Verde د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۵۰۰ ۰۰۰ ۴۴۵ ۵۰۰ ۸۹٫۱۰٪ ۵۰۰ ۰٫۱۰٪ ۴۵ ۵۰۰ ۹٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۵۰۰ ۱٫۵۰٪ ۱ ۰۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data The Gambia د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱ ۷۳۰ ۰۰۰ ۷۷ ۸۵۰ ۴٫۵۰٪ ۱ ۶۴۵ ۲۳۰ ۹۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۷۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Ghana د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۲۴ ۳۹۰ ۰۰۰ ۱۸ ۲۶۸ ۱۱۰ ۷۴٫۹۰٪ ۳ ۸۵۳ ۶۲۰ ۱۵٫۸۰٪ ۱ ۰۲۴ ۳۸۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۱۹۵ ۱۱۰ ۴٫۹۰٪ ۴۸ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Guinea د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۹ ۹۸۰ ۰۰۰ ۱ ۰۸۷ ۸۲۰ ۱۰٫۹۰٪ ۸ ۴۲۳ ۱۲۰ ۸۴٫۴۰٪ ۱۷۹ ۶۴۰ ۱٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۶۹ ۴۶۰ ۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Guinea-Bissau د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱ ۵۲۰ ۰۰۰ ۲۹۹ ۴۴۰ ۱۹٫۷۰٪ ۶۸۵ ۵۲۰ ۴۵٫۱۰٪ ۶۵ ۳۶۰ ۴٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۶۹ ۶۸۰ ۳۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Ivory Coast د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱۹ ۷۴۰ ۰۰۰ ۸ ۷۰۵ ۳۴۰ ۴۴٫۱۰٪ ۷ ۴۰۲ ۵۰۰ ۳۷٫۵۰٪ ۱ ۵۷۹ ۲۰۰ ۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۰۱۳ ۴۸۰ ۱۰٫۲۰٪ ۳۹ ۴۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Liberia د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۳ ۹۹۰ ۰۰۰ ۳ ۴۲۷ ۴۱۰ ۸۵٫۹۰٪ ۴۷۸ ۸۰۰ ۱۲٫۰۰٪ ۵۵ ۸۶۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳ ۹۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Mali د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱۵ ۳۷۰ ۰۰۰ ۴۹۱ ۸۴۰ ۳٫۲۰٪ ۱۴ ۲۰۱ ۸۸۰ ۹۲٫۴۰٪ ۴۱۴ ۹۹۰ ۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۵ ۹۲۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Mauritania د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۳ ۴۶۰ ۰۰۰ ۱۰ ۳۸۰ ۰٫۳۰٪ ۳ ۴۲۸ ۸۶۰ ۹۹٫۱۰٪ ۳ ۴۶۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۷ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Niger د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱۵ ۵۱۰ ۰۰۰ ۱۲۴ ۰۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۵ ۲۶۱ ۸۴۰ ۹۸٫۴۰٪ ۱۰۸ ۵۷۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Nigeria د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱۵۸ ۴۲۰ ۰۰۰ ۷۸ ۱۰۱ ۰۶۰ ۴۹٫۳۰٪ ۷۷ ۳۰۸ ۹۶۰ ۴۸٫۸۰٪ ۶۳۳ ۶۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۲ ۲۱۷ ۸۸۰ ۱٫۴۰٪ ۹۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Senegal د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۱۲ ۴۳۰ ۰۰۰ ۴۴۷ ۴۸۰ ۳٫۶۰٪ ۱۱ ۹۸۲ ۵۲۰ ۹۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Sierra Leone د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۵ ۸۷۰ ۰۰۰ ۱ ۲۲۶ ۸۳۰ ۲۰٫۹۰٪ ۴ ۵۷۸ ۶۰۰ ۷۸٫۰۰٪ ۵ ۸۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۶ ۹۶۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Saint Helena د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۴ ۰۰۰ ۳ ۸۶۰ ۹۶٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۳۲ ۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Togo د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۶ ۰۳۰ ۰۰۰ ۲ ۶۳۵ ۱۱۰ ۴۳٫۷۰٪ ۸۴۴ ۲۰۰ ۱۴٫۰۰٪ ۳۷۳ ۸۶۰ ۶٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۴۶ ۶۸۰ ۳۵٫۶۰٪ ۳۶ ۱۸۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
غرب آفریقا د افریقا دښتو لاندې غرب آفریقا ۳۰۴ ۲۶۴ ۰۰۰ ۱۲۳ ۷۴۸ ۳۶۰ ۴۰٫۶۷٪ ۱۶۲ ۳۴۷ ۹۷۰ ۵۳٫۳۶٪ ۴ ۹۹۸ ۸۸۲ ۱٫۶۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲ ۷۸۹ ۸۸۰ ۴٫۲۰٪ ۲۱۹ ۴۳۸ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
د افریقا دښتو لاندې د افریقا دښتو لاندې د افریقا دښتو لاندې ۸۲۲ ۷۱۴ ۰۰۰ ۵۱۷ ۴۱۰ ۲۵۰ ۶۲٫۸۹٪ ۲۴۸ ۱۷۲ ۵۰۰ ۳۰٫۱۷٪ ۲۶ ۵۱۳ ۰۷۲ ۳٫۲۲٪ ۱ ۵۷۰ ۶۹۰ ۰٫۱۹٪ ۱۱۱ ۹۶۰ ۰٫۰۱٪ ۲۶ ۷۴۹ ۵۴۰ ۳٫۲۵٪ ۱ ۸۱۵ ۷۲۸ ۰٫۲۲٪ ۶۱ ۹۱۰ ۰٫۰۱٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 Australia آسیا و پاسیفیک آسیا و نیوزیلند ۲۲ ۲۷۰ ۰۰۰ ۱۴ ۹۸۷ ۷۱۰ ۶۷٫۳۰٪ ۵۳۴ ۴۸۰ ۲٫۴۰٪ ۵ ۳۸۹ ۳۴۰ ۲۴٫۲۰٪ ۳۱۱ ۷۸۰ ۱٫۴۰٪ ۶۰۱ ۲۹۰ ۲٫۷۰٪ ۱۵۵ ۸۹۰ ۰٫۷۰٪ ۱۷۸ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۱۱۱ ۳۵۰ ۰٫۵۰٪
کينډۍ:Country data New Zealand آسیا و پاسیفیک آسیا و نیوزیلند ۴ ۳۷۰ ۰۰۰ ۲ ۴۹۰ ۹۰۰ ۵۷٫۰۰٪ ۵۲ ۴۴۰ ۱٫۲۰٪ ۱ ۵۹۹ ۴۲۰ ۳۶٫۶۰٪ ۹۱ ۷۷۰ ۲٫۱۰٪ ۶۹ ۹۲۰ ۱٫۶۰٪ ۲۱ ۸۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳۰ ۵۹۰ ۰٫۷۰٪ ۸ ۷۴۰ ۰٫۲۰٪
آسیا و نیوزیلند آسیا و پاسیفیک آسیا و نیوزیلند ۲۶ ۶۴۰ ۰۰۰ ۱۷ ۴۷۸ ۶۱۰ ۶۵٫۶۱٪ ۵۸۶ ۹۲۰ ۲٫۲۰٪ ۶ ۹۸۸ ۷۶۰ ۲۶٫۲۳٪ ۴۰۳ ۵۵۰ ۱٫۵۱٪ ۶۷۱ ۲۱۰ ۲٫۵۲٪ ۱۷۷ ۷۴۰ ۰٫۶۷٪ ۲۰۸ ۷۵۰ ۰٫۷۸٪ ۱۲۰ ۰۹۰ ۰٫۴۵٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 قزاقستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۱۶ ۰۳۰ ۰۰۰ ۳ ۹۷۵ ۴۴۰ ۲۴٫۸۰٪ ۱۱ ۲۸۵ ۱۲۰ ۷۰٫۴۰٪ ۶۷۳ ۲۶۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۲ ۰۶۰ ۰٫۲۰٪ ۴۸ ۰۹۰ ۰٫۳۰٪ ۱۶ ۰۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 قرغزستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۵ ۳۳۰ ۰۰۰ ۶۰۷ ۶۲۰ ۱۱٫۴۰٪ ۴ ۶۹۰ ۴۰۰ ۸۸٫۰۰٪ ۲۱ ۳۲۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵ ۳۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Tajikistan آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۶ ۸۸۰ ۰۰۰ ۱۱۰ ۰۸۰ ۱٫۶۰٪ ۶ ۶۵۲ ۹۶۰ ۹۶٫۷۰٪ ۱۰۳ ۲۰۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ترکمنستان آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۵ ۰۴۰ ۰۰۰ ۳۲۲ ۵۶۰ ۶٫۴۰٪ ۴ ۶۸۷ ۲۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۲۵ ۲۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Uzbekistan آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۲۷ ۴۴۰ ۰۰۰ ۶۳۱ ۱۲۰ ۲٫۳۰٪ ۲۶ ۵۳۴ ۴۸۰ ۹۶٫۷۰٪ ۲۱۹ ۵۲۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪
آسیای مرکزی آسیا و پاسیفیک آسیای مرکزی ۶۰ ۷۲۰ ۰۰۰ ۵ ۶۴۶ ۸۲۰ ۹٫۳۰٪ ۵۳ ۸۵۰ ۱۶۰ ۸۸٫۶۹٪ ۱ ۰۴۲ ۵۰۰ ۱٫۷۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۲ ۰۶۰ ۰٫۰۷٪ ۶۳ ۴۲۰ ۰٫۱۰٪ ۱۶ ۰۳۰ ۰٫۰۳٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 چين آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۱ ۳۴۱ ۳۴۰ ۰۰۰ ۶۸ ۴۰۸ ۳۴۰ ۵٫۱۰٪ ۲۴ ۱۴۴ ۱۲۰ ۱٫۸۰٪ ۷۰۰ ۱۷۹ ۴۸۰ ۵۲٫۲۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۴ ۱۲۳ ۸۸۰ ۱۸٫۲۰٪ ۲۹۳ ۷۵۳ ۴۶۰ ۲۱٫۹۰٪ ۹ ۳۸۹ ۳۸۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Hong Kong آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۷ ۰۵۰ ۰۰۰ ۱ ۰۰۸ ۱۵۰ ۱۴٫۳۰٪ ۱۲۶ ۹۰۰ ۱٫۸۰٪ ۳ ۹۵۵ ۰۵۰ ۵۶٫۱۰٪ ۲۸ ۲۰۰ ۰٫۴۰٪ ۹۳۰ ۶۰۰ ۱۳٫۲۰٪ ۹۰۲ ۴۰۰ ۱۲٫۸۰٪ ۱۰۵ ۷۵۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Japan آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۱۲۶ ۵۴۰ ۰۰۰ ۲ ۰۲۴ ۶۴۰ ۱٫۶۰٪ ۲۵۳ ۰۸۰ ۰٫۲۰٪ ۷۲ ۱۲۷ ۸۰۰ ۵۷٫۰۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۴۵ ۸۰۷ ۴۸۰ ۳۶٫۲۰٪ ۵۰۶ ۱۶۰ ۰٫۴۰٪ ۵ ۹۴۷ ۳۸۰ ۴٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 North Korea آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۲۴ ۳۵۰ ۰۰۰ ۴۸۷ ۰۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۷ ۳۶۱ ۵۵۰ ۷۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۶۵ ۲۵۰ ۱٫۵۰٪ ۲ ۹۹۵ ۰۵۰ ۱۲٫۳۰٪ ۳ ۱۴۱ ۱۵۰ ۱۲٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data South Korea آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۴۸ ۱۸۰ ۰۰۰ ۱۴ ۱۶۴ ۹۲۰ ۲۹٫۴۰٪ ۹۶ ۳۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۲ ۳۵۵ ۵۲۰ ۴۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۰۳۳ ۲۲۰ ۲۲٫۹۰٪ ۳۸۵ ۴۴۰ ۰٫۸۰٪ ۹۶ ۳۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Macau آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۵۴۰ ۰۰۰ ۳۸ ۸۸۰ ۷٫۲۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۲۰٪ ۸۳ ۱۶۰ ۱۵٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۳ ۴۲۰ ۱۷٫۳۰٪ ۳۱۸ ۰۶۰ ۵۸٫۹۰٪ ۵ ۴۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Mongolia آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۲ ۷۶۰ ۰۰۰ ۶۳ ۴۸۰ ۲٫۳۰٪ ۸۸ ۳۲۰ ۳٫۲۰٪ ۹۹۰ ۸۴۰ ۳۵٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۲۰ ۷۶۰ ۵۵٫۱۰٪ ۹۶ ۶۰۰ ۳٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Taiwan آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۲۳ ۲۲۰ ۰۰۰ ۱ ۲۷۷ ۱۰۰ ۵٫۵۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۲ ۹۴۸ ۹۴۰ ۱۲٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۹۴۵ ۸۶۰ ۲۱٫۳۰٪ ۱۰ ۲۶۳ ۲۴۰ ۴۴٫۲۰٪ ۳ ۷۶۱ ۶۴۰ ۱۶٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
شرق آسیا آسیا و پاسیفیک شرق آسیا ۱ ۵۷۳ ۹۸۰ ۰۰۰ ۸۷ ۴۷۲ ۵۱۰ ۵٫۵۶٪ ۲۴ ۷۱۹ ۸۶۰ ۱٫۵۷٪ ۸۲۰ ۰۰۲ ۳۴۰ ۵۲٫۱۰٪ ۷۸ ۲۰۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰۸ ۸۲۰ ۴۷۰ ۱۹٫۶۲٪ ۳۰۹ ۲۲۰ ۴۱۰ ۱۹٫۶۵٪ ۲۲ ۴۴۷ ۰۶۰ ۱٫۴۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Fiji آسیا و پاسیفیک ملانزی ۸۶۰ ۰۰۰ ۵۵۳ ۸۴۰ ۶۴٫۴۰٪ ۵۴ ۱۸۰ ۶٫۳۰٪ ۶ ۸۸۰ ۰٫۸۰٪ ۲۳۹ ۹۴۰ ۲۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data New Caledonia آسیا و پاسیفیک ملانزی ۲۵۰ ۰۰۰ ۲۱۳ ۰۰۰ ۸۵٫۲۰٪ ۷ ۰۰۰ ۲٫۸۰٪ ۲۶ ۰۰۰ ۱۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۰۰ ۰٫۶۰٪ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲ ۰۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Papua New Guinea آسیا و پاسیفیک ملانزی ۶ ۸۶۰ ۰۰۰ ۶ ۸۰۵ ۱۲۰ ۹۹٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۷ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪ ۱۳ ۷۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Solomon Islands آسیا و پاسیفیک ملانزی ۵۴۰ ۰۰۰ ۵۲۵ ۹۶۰ ۹۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۶۲۰ ۰٫۳۰٪ ۷ ۰۲۰ ۱٫۳۰٪ ۳ ۷۸۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Vanuatu آسیا و پاسیفیک ملانزی ۲۴۰ ۰۰۰ ۲۲۳ ۹۲۰ ۹۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۸۸۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۸۴۰ ۴٫۱۰٪ ۳ ۳۶۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
ملانزی آسیا و پاسیفیک ملانزی ۸ ۷۵۰ ۰۰۰ ۸ ۳۲۱ ۸۴۰ ۹۵٫۱۱٪ ۶۱ ۱۸۰ ۰٫۷۰٪ ۳۶ ۸۴۰ ۰٫۴۲٪ ۲۳۹ ۹۴۰ ۲٫۷۴٪ ۳ ۱۲۰ ۰٫۰۴٪ ۴۴ ۸۰۰ ۰٫۵۱٪ ۲۷ ۱۶۰ ۰٫۳۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Guam آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۸۰ ۰۰۰ ۱۶۹ ۵۶۰ ۹۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۰۶۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۹۸۰ ۱٫۱۰٪ ۲ ۷۰۰ ۱٫۵۰٪ ۲ ۸۸۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Kiribati آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۰۰ ۰۰۰ ۹۷ ۰۰۰ ۹۷٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۲٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Marshall Islands آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۵۰ ۰۰۰ ۴۸ ۷۵۰ ۹۷٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۵۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۰ ۰٫۳۰٪ ۴۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data میکرونزی آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۰۴ ۸۳۰ ۹۵٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۹۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪ ۲ ۹۷۰ ۲٫۷۰٪ ۷۷۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Nauru آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۱۰ ۰۰۰ ۷ ۹۰۰ ۷۹٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۵۰ ۴٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱۰ ۱٫۱۰٪ ۸۱۰ ۸٫۱۰٪ ۷۴۰ ۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Northern Mariana Islands آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۶۰ ۰۰۰ ۴۸ ۷۸۰ ۸۱٫۳۰٪ ۴۲۰ ۰٫۷۰٪ ۶۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۳۶۰ ۱۰٫۶۰٪ ۳ ۱۸۰ ۵٫۳۰٪ ۶۶۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Palau آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۲۰ ۰۰۰ ۱۷ ۳۴۰ ۸۶٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۲ ۰۸۰ ۱۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
میکرونزی آسیا و پاسیفیک میکرونزی ۵۳۰ ۰۰۰ ۴۹۴ ۱۶۰ ۹۳٫۲۴٪ ۴۲۰ ۰٫۰۸٪ ۶ ۸۹۰ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۰۵۰ ۱٫۷۱٪ ۹ ۹۷۰ ۱٫۸۸٪ ۹ ۷۳۰ ۱٫۸۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data American Samoa آسیا و پاسیفیک پلینزی ۷۰ ۰۰۰ ۶۸ ۸۱۰ ۹۸٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۹۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱۰ ۰٫۳۰٪ ۲۸۰ ۰٫۴۰٪ ۲۱۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Cook Islands آسیا و پاسیفیک پلینزی ۲۰ ۰۰۰ ۱۹ ۲۰۰ ۹۶٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۴۰ ۳٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data French پلینزی آسیا و پاسیفیک پلینزی ۲۷۰ ۰۰۰ ۲۵۳ ۸۰۰ ۹۴٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۳ ۲۳۰ ۴٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Niue آسیا و پاسیفیک پلینزی ۲ ۰۰۰ ۱ ۹۲۸ ۹۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۶ ۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Samoa آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۸۰ ۰۰۰ ۱۷۴ ۲۴۰ ۹۶٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۲۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Tokelau آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱ ۴۰۰ ۱ ۳۹۷ ۹۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Tonga آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۰۰ ۰۰۰ ۹۸ ۹۰۰ ۹۸٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۰۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Tuvalu آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۱ ۰۰۰ ۱۰ ۶۳۷ ۹۶٫۷۰٪ ۱۱ ۰٫۱۰٪ ۱۴۳ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰۹ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Wallis and Futuna آسیا و پاسیفیک پلینزی ۱۳ ۰۰۰ ۱۲ ۶۶۲ ۹۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۸ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۶ ۱٫۲۰٪ ۱۰۴ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
پلینزی آسیا و پاسیفیک پلینزی ۶۶۷ ۴۰۰ ۶۴۱ ۵۷۴ ۹۶٫۱۳٪ ۱۱ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۱۴۷ ۲٫۸۷٪ ۱۰۰ ۰٫۰۱٪ ۲۱۰ ۰٫۰۳٪ ۱ ۷۸۶ ۰٫۲۷٪ ۳ ۳۹۰ ۰٫۵۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Brunei آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۴۰۰ ۰۰۰ ۳۷ ۶۰۰ ۹٫۴۰٪ ۳۰۰ ۴۰۰ ۷۵٫۱۰٪ ۱ ۶۰۰ ۰٫۴۰٪ ۱ ۲۰۰ ۰٫۳۰٪ ۳۴ ۴۰۰ ۸٫۶۰٪ ۲۴ ۸۰۰ ۶٫۲۰٪ ۴۰۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Burma آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۴۷ ۹۶۰ ۰۰۰ ۳ ۷۴۰ ۸۸۰ ۷٫۸۰٪ ۱ ۹۱۸ ۴۰۰ ۴٫۰۰٪ ۲۳۹ ۸۰۰ ۰٫۵۰٪ ۸۱۵ ۳۲۰ ۱٫۷۰٪ ۳۸ ۴۱۵ ۹۶۰ ۸۰٫۱۰٪ ۲ ۷۸۱ ۶۸۰ ۵٫۸۰٪ ۹۵ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Cambodia آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۱۴ ۱۴۰ ۰۰۰ ۵۶ ۵۶۰ ۰٫۴۰٪ ۲۸۲ ۸۰۰ ۲٫۰۰٪ ۲۸ ۲۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۳ ۷۰۱ ۶۶۰ ۹۶٫۹۰٪ ۸۴ ۸۴۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Indonesia آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۲۳۹ ۸۷۰ ۰۰۰ ۲۳ ۷۴۷ ۱۳۰ ۹٫۹۰٪ ۲۰۹ ۱۶۶ ۶۴۰ ۸۷٫۲۰٪ ۲۴۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۴ ۰۷۷ ۷۹۰ ۱٫۷۰٪ ۱ ۶۷۹ ۰۹۰ ۰٫۷۰٪ ۷۱۹ ۶۱۰ ۰٫۳۰٪ ۲۳۹ ۸۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Laos آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۶ ۲۰۰ ۰۰۰ ۹۳ ۰۰۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۵ ۸۰۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۰۹۲ ۰۰۰ ۶۶٫۰۰٪ ۱ ۹۰۳ ۴۰۰ ۳۰٫۷۰٪ ۴۳ ۴۰۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 مالېزیا آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۲۸ ۴۰۰ ۰۰۰ ۲ ۶۶۹ ۶۰۰ ۹٫۴۰٪ ۱۸ ۰۹۰ ۸۰۰ ۶۳٫۷۰٪ ۱۹۸ ۸۰۰ ۰٫۷۰٪ ۱ ۷۰۴ ۰۰۰ ۶٫۰۰٪ ۵ ۰۲۶ ۸۰۰ ۱۷٫۷۰٪ ۶۵۳ ۲۰۰ ۲٫۳۰٪ ۵۶ ۸۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Philippines آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۹۳ ۲۶۰ ۰۰۰ ۷۳ ۷۵۸ ۷۶۰ ۷۹٫۰۸٪ ۱۰ ۳۲۹ ۳۰۰ 11.07 %[۲] ۴ ۱۹۳ ۲۶۰ ۴٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۴۵۳ ۰۰۰ ۳٫۵۰٪ ۲ ۳۹۸ ۹۰۰ 2.50 %[۲] ۹۳ ۲۶۰ ۰٫۱۰٪ ۸ ۴۷۳ ۰٫۰۰۹٪
 Singapore آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۵ ۰۹۰ ۰۰۰ ۹۲۶ ۳۸۰ ۱۸٫۲۰٪ ۷۲۷ ۸۷۰ ۱۴٫۳۰٪ ۸۳۴ ۷۶۰ ۱۶٫۴۰٪ ۲۶۴ ۶۸۰ ۵٫۲۰٪ ۱ ۷۲۵ ۵۱۰ ۳۳٫۹۰٪ ۱۱۷ ۰۷۰ ۲٫۳۰٪ ۴۹۳ ۷۳۰ ۹٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Thailand آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۶۹ ۱۲۰ ۰۰۰ ۶۲۲ ۰۸۰ ۰٫۹۰٪ ۳ ۸۰۱ ۶۰۰ ۵٫۵۰٪ ۲۰۷ ۳۶۰ ۰٫۳۰٪ ۶۹ ۱۲۰ ۰٫۱۰٪ ۶۴ ۴۱۹ ۸۴۰ ۹۳٫۲۰٪ ۶۰ ۰۰۰ ۰٫۰۹٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Timor-Leste آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۱ ۱۲۰ ۰۰۰ ۱ ۱۱۵ ۵۲۰ ۹۹٫۶۰٪ ۱ ۱۲۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۱۲۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Vietnam آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۸۷ ۸۵۰ ۰۰۰ ۷ ۲۰۳ ۷۰۰ ۸٫۲۰٪ ۱۷۵ ۷۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲۶ ۰۰۳ ۶۰۰ ۲۹٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۴ ۴۰۷ ۴۰۰ ۱۶٫۴۰٪ ۳۹ ۷۹۶ ۰۵۰ ۴۵٫۳۰٪ ۳۵۱ ۴۰۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب شرقی آسیا آسیا و پاسیفیک جنوب شرقی آسیا ۵۹۳ ۴۱۰ ۰۰۰ ۱۱۶ ۵۷۱ ۲۱۰ ۲۱٫۳۳٪ ۲۴۵ ۵۹۴ ۶۳۰ ۴۰٫۳۸٪ ۳۱ ۹۰۳ ۲۶۰ ۴٫۷۰٪ ۶ ۹۳۲ ۱۱۰ ۱٫۱۷٪ ۱۴۳ ۵۸۲ ۶۶۰ ۲۴٫۲۰٪ ۴۷ ۵۴۰ ۶۷۰ ۸٫۰۱٪ ۱ ۳۷۴ ۷۸۰ ۰٫۲۳٪ ۸ ۴۳۷ ۰٫۰۰۰۰۱٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Bangladesh آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱۴۸ ۶۹۰ ۰۰۰ ۲۹۷ ۳۸۰ ۰٫۲۰٪ ۱۳۳ ۵۲۳ ۶۲۰ ۸۹٫۸۰٪ ۸۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۱۳ ۵۳۰ ۷۹۰ ۹٫۱۰٪ ۷۴۳ ۴۵۰ ۰٫۵۰٪ ۵۹۴ ۷۶۰ ۰٫۴۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Bhutan آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۷۳۰ ۰۰۰ ۳ ۶۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۴۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶۴ ۹۸۰ ۲۲٫۶۰٪ ۵۴۵ ۳۱۰ ۷۴٫۷۰٪ ۱۳ ۸۷۰ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 هند آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱ ۲۲۴ ۶۱۰ ۰۰۰ ۳۰ ۶۱۵ ۲۵۰ ۲٫۵۰٪ ۱۷۶ ۳۴۳ ۸۴۰ ۱۴٫۴۰٪ ۸۷۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۹۷۳ ۵۶۴ ۹۵۰ ۷۹٫۵۰٪ ۹ ۷۹۶ ۸۸۰ ۰٫۸۰٪ ۶ ۱۲۳ ۰۵۰ ۰٫۵۰٪ ۲۸ ۱۶۶ ۰۳۰ ۲٫۳۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Maldives آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۳۲۰ ۰۰۰ ۱ ۲۸۰ ۰٫۴۰٪ ۳۱۴ ۸۸۰ ۹۸٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۶۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۹۲۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Nepal آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۲۹ ۹۶۰ ۰۰۰ ۱۴۹ ۸۰۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۳۷۸ ۱۶۰ ۴٫۶۰٪ ۸۹ ۸۸۰ ۰٫۳۰٪ ۲۴ ۱۷۷ ۷۲۰ ۸۰٫۷۰٪ ۳ ۰۸۵ ۸۸۰ ۱۰٫۳۰٪ ۱ ۱۰۸ ۵۲۰ ۳٫۷۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 پاکستان آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱۷۳ ۵۹۰ ۰۰۰ ۲ ۷۷۷ ۴۴۰ ۱٫۶۰٪ ۱۶۷ ۳۴۰ ۷۶۰ ۹۶٫۴۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۳ ۲۹۸ ۲۱۰ ۱٫۹۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Sri Lanka آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۲۰ ۸۶۰ ۰۰۰ ۱ ۵۲۲ ۷۸۰ ۷٫۳۰٪ ۲ ۰۴۴ ۲۸۰ ۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۸۳۶ ۹۶۰ ۱۳٫۶۰٪ ۱۴ ۴۵۵ ۹۸۰ ۶۹٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب آسیا آسیا و پاسیفیک جنوب آسیا ۱ ۵۹۸ ۷۶۰ ۰۰۰ ۳۵ ۳۶۷ ۵۸۰ ۲٫۲۱٪ ۴۸۰ ۹۴۷ ۰۰۰ ۳۰٫۰۸٪ ۱ ۰۵۹ ۸۸۰ ۰٫۰۷٪ ۱ ۰۱۷ ۵۷۴ ۵۷۰ ۶۳٫۶۵٪ ۲۸ ۶۴۹ ۴۲۰ ۱٫۷۹٪ ۷ ۸۷۰ ۲۰۰ ۰٫۴۹٪ ۲۸ ۲۳۶ ۰۳۰ ۱٫۷۷٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % مسلمان % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 افغانستان آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۳۱ ۴۱۰ ۰۰۰ ۳۱ ۴۱۰ ۰٫۱۰٪ ۳۱ ۳۱۵ ۷۷۰ ۹۹٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۱ ۰٫۰۰٪
 Armenia آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۳ ۰۹۰ ۰۰۰ ۳ ۰۴۳ ۶۵۰ ۹۸٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰ ۱۷۰ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۰۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Azerbaijan آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۹ ۱۹۰ ۰۰۰ ۲۷۵ ۷۰۰ ۳٫۰۰٪ ۸ ۹۰۵ ۱۱۰ ۹۶٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Cyprus آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۱ ۱۰۰ ۰۰۰ ۸۰۵ ۲۰۰ ۷۳٫۲۰٪ ۲۷۸ ۳۰۰ ۲۵٫۳۰٪ ۱۳ ۲۰۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 ايران آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۷۳ ۹۷۰ ۰۰۰ ۱۴۷ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۷۳ ۶۰۰ ۱۵۰ ۹۹٫۵۰٪ ۷۳ ۹۷۰ ۰٫۱۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۴۷ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:TRNC آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۲۹۴ ۹۰۶ ۱ ۴۷۵ ۰٫۵٪ ۲۹۱ ۹۵۷ ۹۹٪ ۱ ۴۷۴ ۰٫۵٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Turkey آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۷۲ ۷۵۰ ۰۰۰ ۲۹۱ ۰۰۰ ۰٫۴۰٪ ۷۱ ۲۹۵ ۰۰۰ ۹۸٫۰۰٪ ۸۷۳ ۰۰۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۱۴۵ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪
غرب آسیا آسیا و پاسیفیک غرب آسیا ۱۹۱ ۵۱۰ ۰۰۰ ۴ ۵۹۴ ۹۰۰ ۲٫۴۰٪ ۱۸۵ ۳۹۴ ۳۳۰ ۹۶٫۸۱٪ ۱ ۰۰۰ ۳۴۰ ۰٫۵۲٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۴۲ ۲۰۰ ۰٫۰۲٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪ ۳۱۶ ۵۳۰ ۰٫۱۷٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۱٪
آسیا و پاسیفیک آسیا و پاسیفیک آسیا و پاسیفیک ۴ ۰۵۴ ۹۶۷ ۴۰۰ ۲۸۶ ۵۸۹ ۲۰۴ ۷٫۰۷٪ ۹۸۵ ۱۵۴ ۵۱۱ ۲۴٫۳۰٪ ۸۵۸ ۰۵۹ ۹۵۷ ۲۱٫۱۶٪ ۱ ۰۲۵ ۲۵۸ ۴۷۰ ۲۵٫۲۸٪ ۴۸۱ ۸۲۰ ۴۰۰ ۱۱٫۸۸٪ ۳۶۴ ۹۴۸ ۹۹۶ ۹٫۰۰٪ ۵۲ ۶۳۹ ۴۶۰ ۱٫۳۰٪ ۱۶۰ ۰۹۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 Austria اروپا مرکز اروپا ۸ ۳۹۰ ۰۰۰ ۶ ۷۴۵ ۵۶۰ ۸۰٫۴۰٪ ۴۵۳ ۰۶۰ ۵٫۴۰٪ ۱ ۱۳۲ ۶۵۰ ۱۳٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۳۹۰ ۰٫۱۰٪ ۱۶ ۷۸۰ ۰٫۲۰٪
کينډۍ:Country data Croatia اروپا مرکز اروپا ۴ ۴۰۰ ۰۰۰ ۴ ۱۰۹ ۶۰۰ ۹۳٫۴۰٪ ۶۱ ۶۰۰ ۱٫۴۰٪ ۲۲۴ ۴۰۰ ۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Czech Republic اروپا مرکز اروپا ۱۰ ۴۹۰ ۰۰۰ ۲ ۴۴۴ ۱۷۰ ۲۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۰۱۴ ۳۶۰ ۷۶٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Estonia (کشورهای حوزه دریای بالتیک) اروپا مرکز اروپا ۱ ۳۴۰ ۰۰۰ ۵۳۴ ۶۶۰ ۳۹٫۹۰٪ ۲ ۶۸۰ ۰٫۲۰٪ ۷۹۸ ۶۴۰ ۵۹٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۴۰ ۰٫۱۰٪
 Germany اروپا مرکز اروپا ۸۲ ۳۰۰ ۰۰۰ ۵۶ ۵۴۰ ۱۰۰ ۶۸٫۷۰٪ ۴ ۷۷۳ ۴۰۰ ۵٫۸۰٪ ۲۰ ۳۲۸ ۱۰۰ ۲۴٫۷۰٪ ۸۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴۶ ۹۰۰ ۰٫۳۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۸۲ ۳۰۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴۶ ۹۰۰ ۰٫۳۰٪
کينډۍ:Country data Hungary اروپا مرکز اروپا ۹ ۹۸۰ ۰۰۰ ۸ ۰۸۳ ۸۰۰ ۸۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۵۶ ۲۸۰ ۱۸٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۹۸۰ ۰٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Latvia (کشورهای حوزه دریای بالتیک) اروپا مرکز اروپا ۲ ۲۵۰ ۰۰۰ ۱ ۲۵۵ ۵۰۰ ۵۵٫۸۰٪ ۲ ۲۵۰ ۰٫۱۰٪ ۹۸۵ ۵۰۰ ۴۳٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Liechtenstein اروپا مرکز اروپا ۴۰ ۰۰۰ ۳۶ ۷۶۰ ۹۱٫۹۰٪ ۲ ۰۰۰ ۵٫۰۰٪ ۱ ۱۶۰ ۲٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰ ۰٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Lithuania (کشورهای حوزه دریای بالتیک) اروپا مرکز اروپا ۳ ۳۲۰ ۰۰۰ ۲ ۹۸۱ ۳۶۰ ۸۹٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۳۲ ۰۰۰ ۱۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Poland اروپا مرکز اروپا ۳۸ ۲۸۰ ۰۰۰ ۳۶ ۰۹۸ ۰۴۰ ۹۴٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۴۳ ۶۸۰ ۵٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪
کينډۍ:Country data Slovakia اروپا مرکز اروپا ۵ ۴۶۰ ۰۰۰ ۴ ۶۵۷ ۳۸۰ ۸۵٫۳۰٪ ۱۰ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪ ۷۸۰ ۷۸۰ ۱۴٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Slovenia اروپا مرکز اروپا ۲ ۰۳۰ ۰۰۰ ۱ ۵۹۱ ۵۲۰ ۷۸٫۴۰٪ ۷۳ ۰۸۰ ۳٫۶۰٪ ۳۶۵ ۴۰۰ ۱۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سويټزرلېنډ اروپا مرکز اروپا ۷ ۶۶۰ ۰۰۰ ۶ ۲۲۷ ۵۸۰ ۸۱٫۳۰٪ ۴۲۱ ۳۰۰ ۵٫۵۰٪ ۹۱۱ ۵۴۰ ۱۱٫۹۰٪ ۳۰ ۶۴۰ ۰٫۴۰٪ ۳۰ ۶۴۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۶۶۰ ۰٫۱۰٪ ۲۲ ۹۸۰ ۰٫۳۰٪
مرکز اروپا اروپا مرکز اروپا ۱۷۵ ۹۴۰ ۰۰۰ ۱۳۱ ۳۰۶ ۰۳۰ ۷۴٫۶۳٪ ۵ ۸۰۰ ۲۹۰ ۳٫۳۰٪ ۳۷ ۸۷۴ ۴۹۰ ۲۱٫۵۳٪ ۱۱۰ ۶۴۰ ۰٫۰۶٪ ۲۹۴ ۳۲۰ ۰٫۱۷٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۰۲ ۸۵۰ ۰٫۰۶٪ ۳۰۸ ۰۲۰ ۰٫۱۸٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Belarus اروپا شرق اروپا ۹ ۶۰۰ ۰۰۰ ۶ ۸۳۵ ۲۰۰ ۷۱٫۲۰٪ ۱۹ ۲۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲ ۷۴۵ ۶۰۰ ۲۸٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Georgia اروپا شرق اروپا ۴ ۳۵۰ ۰۰۰ ۳ ۸۴۹ ۷۵۰ ۸۸٫۵۰٪ ۴۶۵ ۴۵۰ ۱۰٫۷۰٪ ۳۰ ۴۵۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 روسیه اروپا شرق اروپا ۱۴۲ ۹۶۰ ۰۰۰ ۱۰۴ ۷۸۹ ۶۸۰ ۷۳٫۳۰٪ ۱۴ ۲۹۶ ۰۰۰ ۱۰٫۰۰٪ ۲۳ ۱۵۹ ۵۲۰ ۱۶٫۲۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۴۲ ۹۶۰ ۰٫۱۰٪ ۲۸۵ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۸۵ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪
کينډۍ:Country data Ukraine اروپا شرق اروپا ۴۵ ۴۵۰ ۰۰۰ ۳۸ ۰۸۷ ۱۰۰ ۸۳٫۸۰٪ ۵۴۵ ۴۰۰ ۱٫۲۰٪ ۶ ۶۸۱ ۱۵۰ ۱۴٫۷۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۵ ۴۵۰ ۰٫۱۰٪
شرق اروپا اروپا شرق اروپا ۲۰۲ ۳۶۰ ۰۰۰ ۱۵۳ ۵۶۱ ۷۳۰ ۷۵٫۸۹٪ ۱۵ ۳۲۶ ۰۵۰ ۷٫۵۷٪ ۳۲ ۶۱۶ ۷۲۰ ۱۶٫۱۲٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۶۲ ۹۶۰ ۰٫۰۸٪ ۲۸۵ ۹۲۰ ۰٫۱۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۳۱ ۳۷۰ ۰٫۱۶٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 Denmark اروپا شمال اروپا ۵ ۵۵۰ ۰۰۰ ۴ ۶۳۴ ۲۵۰ ۸۳٫۵۰٪ ۲۲۷ ۵۵۰ ۴٫۱۰٪ ۶۵۴ ۹۰۰ ۱۱٫۸۰٪ ۲۲ ۲۰۰ ۰٫۴۰٪ ۱۱ ۱۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Faroe Islands اروپا شمال اروپا ۵۰ ۰۰۰ ۴۹ ۰۰۰ ۹۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۵۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۵۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Finland اروپا شمال اروپا ۵ ۳۶۰ ۰۰۰ ۴ ۳۷۳ ۷۶۰ ۸۱٫۶۰٪ ۴۲ ۸۸۰ ۰٫۸۰٪ ۹۴۳ ۳۶۰ ۱۷٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Iceland اروپا شمال اروپا ۳۲۰ ۰۰۰ ۳۰۴ ۰۰۰ ۹۵٫۰۰٪ ۶۴۰ ۰٫۲۰٪ ۱۱ ۲۰۰ ۳٫۵۰٪ ۹۶۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۲۸۰ ۰٫۴۰٪ ۱ ۶۰۰ ۰٫۵۰٪ ۶۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Norway اروپا شمال اروپا ۴ ۸۸۰ ۰۰۰ ۴ ۱۳۳ ۳۶۰ ۸۴٫۷۰٪ ۱۸۰ ۵۶۰ ۳٫۷۰٪ ۴۹۲ ۸۸۰ ۱۰٫۱۰٪ ۲۴ ۴۰۰ ۰٫۵۰٪ ۲۹ ۲۸۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Sweden اروپا شمال اروپا ۹ ۳۸۰ ۰۰۰ ۶ ۳۰۳ ۳۶۰ ۶۷٫۲۰٪ ۴۳۱ ۴۸۰ ۴٫۶۰٪ ۲ ۵۳۲ ۶۰۰ ۲۷٫۰۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۳۷ ۵۲۰ ۰٫۴۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۹ ۳۸۰ ۰٫۱۰٪
شمال اروپا اروپا شمال اروپا ۲۵ ۵۴۰ ۰۰۰ ۱۹ ۷۹۷ ۷۳۰ ۷۷٫۵۲٪ ۸۸۳ ۱۱۰ ۳٫۴۶٪ ۴ ۶۳۵ ۷۹۰ ۱۸٫۱۵٪ ۶۶ ۳۲۰ ۰٫۲۶٪ ۷۹ ۱۸۰ ۰٫۳۱٪ ۲۰ ۳۶۰ ۰٫۰۸٪ ۲۹ ۳۱۰ ۰٫۱۱٪ ۹ ۳۸۰ ۰٫۰۴٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 Albania اروپا جنوب شرقی اروپا ۳ ۲۰۰ ۰۰۰ ۵۷۶ ۰۰۰ ۱۸٫۰۰٪ ۲ ۵۶۹ ۶۰۰ ۸۰٫۳۰٪ ۴۴ ۸۰۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Bosnia and Herzegovina اروپا جنوب شرقی اروپا ۳ ۷۶۰ ۰۰۰ ۱ ۹۶۶ ۴۸۰ ۵۲٫۳۰٪ ۱ ۶۹۹ ۵۲۰ ۴۵٫۲۰٪ ۹۴ ۰۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Bulgaria اروپا جنوب شرقی اروپا ۷ ۴۹۰ ۰۰۰ ۶ ۱۴۹ ۲۹۰ ۸۲٫۱۰٪ ۱ ۰۲۶ ۱۳۰ ۱۳٫۷۰٪ ۳۱۴ ۵۸۰ ۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Greece اروپا جنوب شرقی اروپا ۱۱ ۳۶۰ ۰۰۰ ۱۰ ۰۰۸ ۱۶۰ ۸۸٫۱۰٪ ۶۰۲ ۰۸۰ ۵٫۳۰٪ ۶۹۲ ۹۶۰ ۶٫۱۰٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Kosovo اروپا جنوب شرقی اروپا ۲ ۰۸۰ ۰۰۰ ۲۳۷ ۱۲۰ ۱۱٫۴۰٪ ۱ ۸۰۹ ۶۰۰ ۸۷٫۰۰٪ ۳۳ ۲۸۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Macedonia اروپا جنوب شرقی اروپا ۲ ۰۶۰ ۰۰۰ ۱ ۲۲۱ ۵۸۰ ۵۹٫۳۰٪ ۸۰۹ ۵۸۰ ۳۹٫۳۰٪ ۲۸ ۸۴۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Moldova اروپا جنوب شرقی اروپا ۳ ۵۷۰ ۰۰۰ ۳ ۴۷۷ ۱۸۰ ۹۷٫۴۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۶۰٪ ۴۹ ۹۸۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۶۰٪
کينډۍ:Country data Montenegro اروپا جنوب شرقی اروپا ۶۳۰ ۰۰۰ ۴۹۲ ۰۳۰ ۷۸٫۱۰٪ ۱۱۷ ۸۱۰ ۱۸٫۷۰٪ ۲۰ ۱۶۰ ۳٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Romania اروپا جنوب شرقی اروپا ۲۱ ۴۹۰ ۰۰۰ ۲۱ ۳۸۲ ۵۵۰ ۹۹٫۵۰٪ ۶۴ ۴۷۰ ۰٫۳۰٪ ۲۱ ۴۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Serbia اروپا جنوب شرقی اروپا ۷ ۷۷۰ ۰۰۰ ۷ ۱۸۷ ۲۵۰ ۹۲٫۵۰٪ ۳۲۶ ۳۴۰ ۴٫۲۰٪ ۲۵۶ ۴۱۰ ۳٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب شرقی اروپا اروپا جنوب شرقی اروپا ۶۳ ۴۱۰ ۰۰۰ ۵۲ ۶۹۷ ۶۴۰ ۸۳٫۱۱٪ ۹ ۰۴۶ ۵۵۰ ۱۴٫۲۷٪ ۱ ۵۵۶ ۵۰۰ ۲٫۴۵٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۰۲٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۳۶۰ ۰٫۰۲٪ ۶ ۴۰۰ ۰٫۰۱٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۰۳٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Andorra اروپا جنوب اروپا ۸۰ ۰۰۰ ۷۱ ۶۰۰ ۸۹٫۵۰٪ ۶۴۰ ۰٫۸۰٪ ۷ ۰۴۰ ۸٫۸۰٪ ۴۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴۰ ۰٫۳۰٪
کينډۍ:Country data Gibraltar اروپا جنوب اروپا ۳۰ ۰۰۰ ۲۶ ۶۴۰ ۸۸٫۸۰٪ ۱ ۲۰۰ ۴٫۰۰٪ ۸۷۰ ۲٫۹۰٪ ۵۴۰ ۱٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۰ ۰٫۳۰٪ ۶۳۰ ۲٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Italy اروپا جنوب اروپا ۶۰ ۵۵۰ ۰۰۰ ۵۰ ۴۳۸ ۱۵۰ ۸۳٫۳۰٪ ۲ ۲۴۰ ۳۵۰ ۳٫۷۰٪ ۷ ۵۰۸ ۲۰۰ ۱۲٫۴۰٪ ۶۰ ۵۵۰ ۰٫۱۰٪ ۱۲۱ ۱۰۰ ۰٫۲۰٪ ۶۰ ۵۵۰ ۰٫۱۰٪ ۶۰ ۰۰۰ ۰٫۱۰٪ ۵۰ ۰۰۰ ۰٫۰۸٪
کينډۍ:Country data Malta اروپا جنوب اروپا ۴۲۰ ۰۰۰ ۴۰۷ ۴۰۰ ۹۷٫۰۰٪ ۸۴۰ ۰٫۲۰٪ ۱۰ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۸۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Portugal اروپا جنوب اروپا ۱۰ ۶۸۰ ۰۰۰ ۱۰ ۰۱۷ ۸۴۰ ۹۳٫۸۰٪ ۶۴ ۰۸۰ ۰٫۶۰٪ ۴۶۹ ۹۲۰ ۴٫۴۰٪ ۱۰ ۶۸۰ ۰٫۱۰٪ ۶۴ ۰۸۰ ۰٫۶۰٪ ۵۳ ۴۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data San Marino اروپا جنوب اروپا ۳۰ ۰۰۰ ۲۷ ۴۸۰ ۹۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۱۶۰ ۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۷۰ ۰٫۹۰٪ ۹۰ ۰٫۳۰٪
کينډۍ:Country data Spain اروپا جنوب اروپا ۴۶ ۰۸۰ ۰۰۰ ۳۶ ۲۱۸ ۸۸۰ ۷۸٫۶۰٪ ۹۶۷ ۶۸۰ ۲٫۱۰٪ ۸ ۷۵۵ ۲۰۰ ۱۹٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۴٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۴۶ ۰۸۰ ۰٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Vatican City اروپا جنوب اروپا ۸۰۰ ۸۰۰ ۱۰۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
جنوب اروپا اروپا جنوب اروپا ۱۱۷ ۸۷۰ ۸۰۰ ۹۷ ۲۰۸ ۷۹۰ ۸۲٫۴۷٪ ۳ ۲۷۴ ۷۹۰ ۲٫۷۸٪ ۱۶ ۷۵۳ ۸۹۰ ۱۴٫۲۱٪ ۹۳ ۰۱۰ ۰٫۰۸٪ ۱۸۵ ۱۸۰ ۰٫۱۶٪ ۱۳۳ ۹۵۰ ۰٫۱۱٪ ۷۰ ۴۴۰ ۰٫۰۶٪ ۹۷ ۰۴۰ ۰٫۰۸٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
 Belgium اروپا غرب اروپا ۱۰ ۷۱۰ ۰۰۰ ۶ ۸۷۵ ۸۲۰ ۶۴٫۲۰٪ ۶۳۱ ۸۹۰ ۵٫۹۰٪ ۳ ۱۰۵ ۹۰۰ ۲۹٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۲۰٪ ۲۱ ۴۲۰ ۰٫۲۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۹٪ ۳۲ ۱۳۰ ۰٫۳۰٪
جزیره‌های مانش اروپا غرب اروپا ۱۵۰ ۰۰۰ ۱۲۷ ۸۰۰ ۸۵٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱ ۳۰۰ ۱۴٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۵۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 فرانس اروپا غرب اروپا ۶۲ ۷۹۰ ۰۰۰ ۳۹ ۵۵۷ ۷۰۰ ۶۳٫۰۰٪ ۴ ۷۰۹ ۲۵۰ ۷٫۵۰٪ ۱۷ ۵۸۱ ۲۰۰ ۲۸٫۰۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۳۱۳ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱۸۸ ۳۷۰ ۰٫۳۰٪ ۱۲۵ ۵۸۰ ۰٫۲۰٪ ۳۱۳ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪
کينډۍ:Country data Ireland اروپا غرب اروپا ۴ ۴۷۰ ۰۰۰ ۴ ۱۱۲ ۴۰۰ ۹۲٫۰۰٪ ۴۹ ۱۷۰ ۱٫۱۰٪ ۲۷۷ ۱۴۰ ۶٫۲۰٪ ۸ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۸ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۸ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Isle of Man اروپا غرب اروپا ۸۰ ۰۰۰ ۶۷ ۲۸۰ ۸۴٫۱۰٪ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۲ ۳۲۰ ۱۵٫۴۰٪ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Luxembourg اروپا غرب اروپا ۵۱۰ ۰۰۰ ۳۵۹ ۰۴۰ ۷۰٫۴۰٪ ۱۱ ۷۳۰ ۲٫۳۰٪ ۱۳۶ ۶۸۰ ۲۶٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۳۰ ۰٫۳۰٪ ۵۱۰ ۰٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Monaco اروپا غرب اروپا ۴۰ ۰۰۰ ۳۴ ۴۰۰ ۸۶٫۰۰٪ ۱۶۰ ۰٫۴۰٪ ۴ ۶۸۰ ۱۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۰ ۰٫۲۰٪ ۶۸۰ ۱٫۷۰٪
 Netherlands اروپا غرب اروپا ۱۶ ۶۱۰ ۰۰۰ ۸ ۴۰۴ ۶۶۰ ۵۰٫۶۰٪ ۹۹۶ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۶ ۹۹۲ ۸۱۰ ۴۲٫۱۰٪ ۸۳ ۰۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۳۳ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪
 United Kingdom اروپا غرب اروپا ۶۲ ۰۴۰ ۰۰۰ ۴۴ ۱۱۰ ۴۴۰ ۷۱٫۱۰٪ ۲ ۷۲۹ ۷۶۰ ۴٫۴۰٪ ۱۳ ۲۱۴ ۵۲۰ ۲۱٫۳۰٪ ۸۰۶ ۵۲۰ ۱٫۳۰٪ ۲۴۸ ۱۶۰ ۰٫۴۰٪ ۱۸۶ ۱۲۰ ۰٫۳۰٪ ۴۹۶ ۳۲۰ ۰٫۸۰٪ ۳۱۰ ۲۰۰ ۰٫۵۰٪
غرب اروپا اروپا غرب اروپا ۱۵۷ ۴۰۰ ۰۰۰ ۱۰۳ ۶۴۹ ۵۴۰ ۶۵٫۸۵٪ ۹ ۱۲۸ ۷۲۰ ۵٫۸۰٪ ۴۱ ۳۴۶ ۵۵۰ ۲۶٫۲۷٪ ۹۲۸ ۶۷۰ ۰٫۵۹٪ ۶۲۵ ۶۹۰ ۰٫۴۰٪ ۴۳۸ ۰۷۰ ۰٫۲۸٪ ۶۶۷ ۱۸۰ ۰٫۴۲٪ ۶۹۰ ۶۹۰ ۰٫۴۴٪
اروپا اروپا اروپا ۷۴۲ ۵۲۰ ۸۰۰ ۵۵۸ ۲۲۱ ۴۶۰ ۷۵٫۱۸٪ ۴۳ ۴۵۹ ۵۱۰ ۵٫۸۵٪ ۱۳۴ ۷۸۳ ۹۴۰ ۱۸٫۱۵٪ ۱ ۲۵۰ ۰۰۰ ۰٫۱۷٪ ۱ ۳۴۷ ۳۳۰ ۰٫۱۸٪ ۹۲۹ ۶۶۰ ۰٫۱۳٪ ۸۷۶ ۱۸۰ ۰٫۱۲٪ ۱ ۴۵۷ ۹۲۰ ۰٫۲۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Anguilla لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۲۰ ۰۰۰ ۱۸ ۱۲۰ ۹۰٫۶۰٪ ۶۰ ۰٫۳۰٪ ۸۰۰ ۴٫۰۰٪ ۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۸۰ ۲٫۹۰٪ ۳۲۰ ۱٫۶۰٪ ۲۰ ۰٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Antigua and Barbuda لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۹۰ ۰۰۰ ۸۳ ۷۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۵۴۰ ۰٫۶۰٪ ۱ ۵۳۰ ۱٫۷۰٪ ۱۸۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۲۴۰ ۳٫۶۰٪ ۹۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Aruba لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۰۱ ۰۹۰ ۹۱٫۹۰٪ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۶ ۶۰۰ ۶٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪ ۱ ۴۳۰ ۱٫۳۰٪ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪
کينډۍ:Country data Bahamas لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۳۴۰ ۰۰۰ ۳۲۶ ۴۰۰ ۹۶٫۰۰٪ ۳۴۰ ۰٫۱۰٪ ۱۰ ۵۴۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۲۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۰۲۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Barbados لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۲۷۰ ۰۰۰ ۲۵۷ ۰۴۰ ۹۵٫۲۰٪ ۲ ۷۰۰ ۱٫۰۰٪ ۵ ۱۳۰ ۱٫۹۰٪ ۱ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳ ۷۸۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Cayman Islands لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۶۰ ۰۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۸۳٫۵۰٪ ۲۴۰ ۰٫۴۰٪ ۵ ۶۴۰ ۹٫۴۰٪ ۵۴۰ ۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۷۰۰ ۴٫۵۰٪ ۳۶۰ ۰٫۶۰٪ ۴۸۰ ۰٫۸۰٪
کينډۍ:Country data Cuba لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۱۱ ۲۶۰ ۰۰۰ ۶ ۶۶۵ ۹۲۰ ۵۹٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۵۸۹ ۸۰۰ ۲۳٫۰۰٪ ۲۲ ۵۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۹۵۹ ۲۴۰ ۱۷٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Dominica لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۷۰ ۰۰۰ ۶۶ ۰۸۰ ۹۴٫۴۰٪ ۷۰ ۰٫۱۰٪ ۳۵۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۰ ۰٫۱۰٪ ۲ ۱۰۰ ۳٫۰۰٪ ۱ ۱۹۰ ۱٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Dominican Republic لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۹ ۹۳۰ ۰۰۰ ۸ ۷۳۸ ۴۰۰ ۸۸٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۸۲ ۳۷۰ ۱۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۹ ۳۷۰ ۰٫۹۰٪ ۹ ۹۳۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Grenada لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۱۰۰ ۰۰۰ ۹۶ ۶۰۰ ۹۶٫۶۰٪ ۳۰۰ ۰٫۳۰٪ ۱ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۷۰۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۰۰ ۱٫۳۰٪ ۲۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Guadeloupe لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۴۶۰ ۰۰۰ ۴۴۱ ۱۴۰ ۹۵٫۹۰٪ ۱ ۸۴۰ ۰٫۴۰٪ ۱۱ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۲ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۴۰ ۰٫۴۰٪ ۱ ۸۴۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Haiti لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۹ ۹۹۰ ۰۰۰ ۸ ۶۸۱ ۳۱۰ ۸۶٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۵۸ ۹۴۰ ۱۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۱۹ ۷۸۰ ۲٫۲۰٪ ۲۹ ۹۷۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Jamaica لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۲ ۷۴۰ ۰۰۰ ۲ ۱۱۵ ۲۸۰ ۷۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۷۱ ۲۸۰ ۱۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲۳ ۳۰۰ ۴٫۵۰٪ ۲۷ ۴۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Martinique لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۴۱۰ ۰۰۰ ۳۹۵ ۶۵۰ ۹۶٫۵۰٪ ۸۲۰ ۰٫۲۰٪ ۹ ۴۳۰ ۲٫۳۰٪ ۸۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۲۰ ۰٫۲۰٪ ۲ ۴۶۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Montserrat لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۵ ۰۰۰ ۴ ۶۷۵ ۹۳٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴۰ ۴٫۸۰٪ ۵ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰٫۲۰٪ ۷۵ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Netherlands Antilles لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۲۰۰ ۰۰۰ ۱۸۷ ۸۰۰ ۹۳٫۹۰٪ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۶ ۶۰۰ ۳٫۳۰٪ ۴۰۰ ۰٫۲۰٪ ۱ ۰۰۰ ۰٫۵۰٪ ۲ ۴۰۰ ۱٫۲۰٪ ۶۰۰ ۰٫۳۰٪ ۶۰۰ ۰٫۳۰٪
کينډۍ:Country data Puerto Rico لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۳ ۷۵۰ ۰۰۰ ۳ ۶۲۶ ۲۵۰ ۹۶٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۱ ۲۵۰ ۱٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۱ ۲۵۰ ۰٫۳۰٪ ۳۰ ۰۰۰ ۰٫۸۰٪ ۳ ۷۵۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Saint Kitts and Nevis لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۵۰ ۰۰۰ ۴۷ ۳۰۰ ۹۴٫۶۰٪ ۱۵۰ ۰٫۳۰٪ ۸۰۰ ۱٫۶۰٪ ۷۵۰ ۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۵۰ ۱٫۳۰٪ ۴۰۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Saint Lucia لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۱۷۰ ۰۰۰ ۱۵۴ ۸۷۰ ۹۱٫۱۰٪ ۱۷۰ ۰٫۱۰٪ ۱۰ ۲۰۰ ۶٫۰۰٪ ۵۱۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۵۰ ۰٫۵۰٪ ۳ ۴۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Saint Vincent and the Grenadines لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۱۱۰ ۰۰۰ ۹۷ ۵۷۰ ۸۸٫۷۰٪ ۱ ۶۵۰ ۱٫۵۰٪ ۲ ۷۵۰ ۲٫۵۰٪ ۳ ۷۴۰ ۳٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۲ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Trinidad and Tobago لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۱ ۳۴۰ ۰۰۰ ۸۸۳ ۰۶۰ ۶۵٫۹۰٪ ۷۹ ۰۶۰ ۵٫۹۰٪ ۲۵ ۴۶۰ ۱٫۹۰٪ ۳۰۴ ۱۸۰ ۲۲٫۷۰٪ ۴ ۰۲۰ ۰٫۳۰٪ ۲۵ ۴۶۰ ۱٫۹۰٪ ۱۸ ۷۶۰ ۱٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Turks and Caicos Islands لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۴۰ ۰۰۰ ۳۶ ۸۴۰ ۹۲٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۴۰ ۴٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۰۸۰ ۲٫۷۰٪ ۲۴۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data British Virgin Islands لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۲۰ ۰۰۰ ۱۶ ۹۰۰ ۸۴٫۵۰٪ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۷۸۰ ۳٫۹۰٪ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۶۸۰ ۸٫۴۰٪ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data U.S. Virgin Islands لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۰۴ ۲۸۰ ۹۴٫۸۰٪ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪ ۴ ۰۷۰ ۳٫۷۰٪ ۴۴۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۶۰ ۰٫۶۰٪ ۳۳۰ ۰٫۳۰٪
د کاراییب حوزه لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه د کاراییب حوزه ۴۱ ۶۴۵ ۰۰۰ ۳۳ ۱۹۶ ۳۷۵ ۷۹٫۷۱٪ ۸۸ ۹۱۰ ۰٫۲۱٪ ۵ ۳۷۸ ۹۰۰ ۱۲٫۹۲٪ ۳۳۸ ۴۸۵ ۰٫۸۱٪ ۱۶ ۴۵۰ ۰٫۰۴٪ ۲ ۴۷۱ ۰۵۰ ۵٫۹۳٪ ۱۰۹ ۷۲۵ ۰٫۲۶٪ ۱ ۸۷۰ ۰٫۰۰٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Belize لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۳۱۰ ۰۰۰ ۲۷۱ ۵۶۰ ۸۷٫۶۰٪ ۳۱۰ ۰٫۱۰٪ ۲۷ ۵۹۰ ۸٫۹۰٪ ۶۲۰ ۰٫۲۰٪ ۱ ۵۵۰ ۰٫۵۰٪ ۴ ۶۵۰ ۱٫۵۰٪ ۳۱۰ ۰٫۱۰٪ ۳ ۱۰۰ ۱٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Costa Rica لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۴ ۶۶۰ ۰۰۰ ۴ ۲۳۵ ۹۴۰ ۹۰٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۶۸ ۱۴۰ ۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۷ ۲۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۳ ۹۸۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data El Salvador لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۶ ۱۹۰ ۰۰۰ ۵ ۴۵۹ ۵۸۰ ۸۸٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۸۰ ۹۰۰ ۱۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰ ۹۵۰ ۰٫۵۰٪ ۱۸ ۵۷۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Guatemala لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۱۴ ۳۹۰ ۰۰۰ ۱۳ ۶۹۹ ۲۸۰ ۹۵٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۸۹ ۹۹۰ ۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۶ ۳۴۰ ۰٫۶۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Honduras لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۷ ۶۰۰ ۰۰۰ ۶ ۶۵۷ ۶۰۰ ۸۷٫۶۰٪ ۷ ۶۰۰ ۰٫۱۰٪ ۷۹۸ ۰۰۰ ۱۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۶۰۰ ۰٫۱۰٪ ۸۳ ۶۰۰ ۱٫۱۰٪ ۴۵ ۶۰۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Mexico لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۱۱۳ ۴۲۰ ۰۰۰ ۱۰۷ ۸۶۲ ۴۲۰ ۹۵٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵ ۳۳۰ ۷۴۰ ۴٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۷۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪
کينډۍ:Country data Nicaragua لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۵ ۷۹۰ ۰۰۰ ۴ ۹۶۷ ۸۲۰ ۸۵٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۲۳ ۷۵۰ ۱۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۱ ۰۶۰ ۱٫۴۰٪ ۵ ۷۹۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Panama لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۳ ۵۲۰ ۰۰۰ ۳ ۲۷۳ ۶۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۲۴ ۶۴۰ ۰٫۷۰٪ ۱۶۸ ۹۶۰ ۴٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷ ۰۴۰ ۰٫۲۰٪ ۱۴ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۱۴ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪ ۱۴ ۰۸۰ ۰٫۴۰٪
مکزیک و آمریکای مرکزی لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه مکزیک و آمریکای مرکزی ۱۵۵ ۸۸۰ ۰۰۰ ۱۴۶ ۴۲۷ ۸۰۰ ۹۳٫۹۴٪ ۳۲ ۵۵۰ ۰٫۰۲٪ ۸ ۶۸۸ ۰۷۰ ۵٫۵۷٪ ۶۲۰ ۰٫۰۰٪ ۱۶ ۱۹۰ ۰٫۰۱٪ ۴۰۷ ۹۶۰ ۰٫۲۶٪ ۱۲۸ ۳۳۰ ۰٫۰۸٪ ۸۷ ۱۸۰ ۰٫۰۶٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Argentina لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۴۰ ۴۱۰ ۰۰۰ ۳۴ ۴۲۹ ۳۲۰ ۸۵٫۲۰٪ ۴۰۴ ۱۰۰ ۱٫۰۰٪ ۴ ۹۳۰ ۰۲۰ ۱۲٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۵٪ ۳۲۳ ۲۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۲۱ ۲۳۰ ۰٫۳۰٪ ۲۰۲ ۰۵۰ ۰٫۵۰٪
کينډۍ:Country data Bolivia لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۹ ۹۳۰ ۰۰۰ ۹ ۳۲۴ ۲۷۰ ۹۳٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۰۷ ۱۳۰ ۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸۹ ۳۷۰ ۰٫۹۰٪ ۹۹ ۳۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Brazil لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۱۹۴ ۹۵۰ ۰۰۰ ۱۷۳ ۳۱۰ ۵۵۰ ۸۸٫۹۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۱۵ ۴۰۱ ۰۵۰ ۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹۴ ۹۵۰ ۰٫۱۰٪ ۵ ۴۵۸ ۶۰۰ ۲٫۸۰٪ ۳۸۹ ۹۰۰ ۰٫۲۰٪ ۱۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪
کينډۍ:Country data Chile لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۱۷ ۱۱۰ ۰۰۰ ۱۵ ۲۹۶ ۳۴۰ ۸۹٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۴۷۱ ۴۶۰ ۸٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۲۵۶ ۶۵۰ ۱٫۵۰٪ ۳۴ ۲۲۰ ۰٫۲۰٪ ۱۷ ۱۱۰ ۰٫۱۰٪
کينډۍ:Country data Colombia لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۴۶ ۲۹۰ ۰۰۰ ۴۲ ۸۱۸ ۲۵۰ ۹۲٫۵۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۲٪ ۳ ۰۵۵ ۱۴۰ ۶٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۷۰ ۳۲۰ ۰٫۸۰٪ ۴۰ ۰۰۰ ۰٫۰۹٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Ecuador لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۱۴ ۴۶۰ ۰۰۰ ۱۳ ۶۰۶ ۸۶۰ ۹۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۹۵ ۳۰۰ ۵٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۳ ۳۸۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Falkland Islands لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۳ ۰۰۰ ۲ ۰۱۶ ۶۷٫۲۰٪ ۹ ۰٫۳۰٪ ۹۴۵ ۳۱٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۴ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data French Guiana لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۲۳۰ ۰۰۰ ۱۹۴ ۱۲۰ ۸۴٫۴۰٪ ۲ ۰۷۰ ۰٫۹۰٪ ۷ ۸۲۰ ۳٫۴۰٪ ۳ ۶۸۰ ۱٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۹۳۰ ۹٫۱۰٪ ۱ ۱۵۰ ۰٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Guyana لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۷۵۰ ۰۰۰ ۴۹۵ ۰۰۰ ۶۶٫۰۰٪ ۴۸ ۰۰۰ ۶٫۴۰٪ ۱۵ ۰۰۰ ۲٫۰۰٪ ۱۸۶ ۷۵۰ ۲۴٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۰۰ ۰٫۲۰٪ ۴ ۵۰۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Paraguay لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۶ ۴۵۰ ۰۰۰ ۶ ۲۵۰ ۰۵۰ ۹۶٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۰ ۹۵۰ ۱٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰۹ ۶۵۰ ۱٫۷۰٪ ۱۲ ۹۰۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Peru لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۲۹ ۰۸۰ ۰۰۰ ۲۶ ۷۵۳ ۶۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۸۹۰ ۲۰۰ ۶٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۸ ۱۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۹۰ ۸۰۰ ۱٫۰۰٪ ۸۷ ۲۴۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Suriname لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۵۲۰ ۰۰۰ ۲۶۸ ۳۲۰ ۵۱٫۶۰٪ ۷۹ ۰۴۰ ۱۵٫۲۰٪ ۲۸ ۰۸۰ ۵٫۴۰٪ ۱۰۲ ۹۶۰ ۱۹٫۸۰٪ ۳ ۱۲۰ ۰٫۶۰٪ ۲۷ ۵۶۰ ۵٫۳۰٪ ۹ ۳۶۰ ۱٫۸۰٪ ۱ ۰۴۰ ۰٫۲۰٪
کينډۍ:Country data Uruguay لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۳ ۳۷۰ ۰۰۰ ۱ ۹۵۱ ۲۳۰ ۵۷٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۳۷۱ ۵۹۰ ۴۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۶ ۹۶۰ ۰٫۸۰٪ ۱۰ ۱۱۰ ۰٫۳۰٪ ۱۰ ۱۱۰ ۰٫۳۰٪
کينډۍ:Country data Venezuela لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۲۸ ۹۸۰ ۰۰۰ ۲۵ ۸۷۹ ۱۴۰ ۸۹٫۳۰٪ ۸۶ ۹۴۰ ۰٫۳۰٪ ۲ ۸۹۸ ۰۰۰ ۱۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۵۷ ۹۶۰ ۰٫۲۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۷٪ ۰ ۰٫۰۰٪
آمریکای جنوبی لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه آمریکای جنوبی ۳۹۲ ۵۳۳ ۰۰۰ ۳۵۱ ۵۹۶ ۸۶۶ ۸۹٫۵۷٪ ۶۷۰ ۱۵۹ ۰٫۱۷٪ ۳۱ ۳۲۴ ۸۸۵ ۷٫۹۸٪ ۲۹۳ ۳۹۰ ۰٫۰۷٪ ۲۸۶ ۲۳۶ ۰٫۰۷٪ ۷ ۰۷۶ ۹۶۰ ۱٫۸۰٪ ۸۲۹ ۹۳۴ ۰٫۲۱٪ ۳۴۰ ۳۱۰ ۰٫۰۹٪
لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه لاتینه امریکا او د کاراییب حوزه ۵۹۰ ۰۵۸ ۰۰۰ ۵۳۱ ۲۲۱ ۰۴۱ ۹۰٫۰۳٪ ۷۹۱ ۶۱۹ ۰٫۱۳٪ ۴۵ ۳۹۱ ۸۵۵ ۷٫۶۹٪ ۶۳۲ ۴۹۵ ۰٫۱۱٪ ۳۱۸ ۸۷۶ ۰٫۰۵٪ ۹ ۹۵۵ ۹۷۰ ۱٫۶۹٪ ۱ ۰۶۷ ۹۸۹ ۰٫۱۸٪ ۴۲۹ ۳۶۰ ۰٫۰۷٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Bermuda آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۶۰ ۰۰۰ ۴۵ ۰۰۰ ۷۵٫۰۰٪ ۶۶۰ ۱٫۱۰٪ ۱۱ ۶۴۰ ۱۹٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۳۰۰ ۰٫۵۰٪ ۱ ۸۰۰ ۳٫۰۰٪ ۴۸۰ ۰٫۸۰٪ ۱۸۰ ۰٫۳۰٪
 کاناډا آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۳۴ ۰۲۰ ۰۰۰ ۲۳ ۴۷۳ ۸۰۰ ۶۹٫۰۰٪ ۷۱۴ ۴۲۰ ۲٫۱۰٪ ۸ ۰۶۲ ۷۴۰ ۲۳٫۷۰٪ ۴۷۶ ۲۸۰ ۱٫۴۰٪ ۲۷۲ ۱۶۰ ۰٫۸۰٪ ۴۰۸ ۲۴۰ ۱٫۲۰٪ ۳۰۶ ۱۸۰ ۰٫۹۰٪ ۳۴۰ ۲۰۰ ۱٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Greenland آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۶۰ ۰۰۰ ۵۷ ۶۶۰ ۹۶٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۴۸۰ ۰٫۸۰٪ ۳۶۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Saint Pierre and Miquelon آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۶ ۰۰۰ ۵ ۶۸۲ ۹۴٫۷۰٪ ۱۲ ۰٫۲۰٪ ۲۲۸ ۳٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۷۸ ۱٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 د امريکا متحده ايالات آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۳۱۰ ۳۸۰ ۰۰۰ ۲۴۳ ۰۲۷ ۵۴۰ ۷۸٫۳۰٪ ۲ ۷۹۳ ۴۲۰ ۰٫۹۰٪ ۵۰ ۹۰۲ ۳۲۰ ۱۶٫۴۰٪ ۱ ۸۶۲ ۲۸۰ ۰٫۶۰٪ ۳ ۷۲۴ ۵۶۰ ۱٫۲۰٪ ۶۲۰ ۷۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱ ۸۶۲ ۲۸۰ ۰٫۶۰٪ ۵ ۵۸۶ ۸۴۰ ۱٫۸۰٪
آمریکای شمالی آمریکای شمالی آمریکای شمالی ۳۴۴ ۵۲۶ ۰۰۰ ۲۶۶ ۶۰۹ ۶۸۲ ۷۷٫۳۸٪ ۳ ۵۰۸ ۵۱۲ ۱٫۰۲٪ ۵۸ ۹۷۸ ۴۲۸ ۱۷٫۱۲٪ ۲ ۳۳۸ ۵۶۰ ۰٫۶۸٪ ۳ ۹۹۷ ۰۲۰ ۱٫۱۶٪ ۱ ۰۳۱ ۲۸۰ ۰٫۳۰٪ ۲ ۱۶۹ ۳۷۸ ۰٫۶۳٪ ۵ ۹۲۷ ۲۲۰ ۱٫۷۲٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Bahrain خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۱ ۲۶۰ ۰۰۰ ۱۸۲ ۷۰۰ ۱۴٫۵۰٪ ۸۸۵ ۷۸۰ ۷۰٫۳۰٪ ۲۳ ۹۴۰ ۱٫۹۰٪ ۱۲۳ ۴۸۰ ۹٫۸۰٪ ۳۱ ۵۰۰ ۲٫۵۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲ ۵۲۰ ۰٫۲۰٪ ۷ ۵۶۰ ۰٫۶۰٪
 Iraq خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۳۱ ۶۷۰ ۰۰۰ ۲۵۳ ۳۶۰ ۰٫۸۰٪ ۳۱ ۳۵۳ ۳۰۰ ۹۹٫۰۰٪ ۳۱ ۶۷۰ ۰٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Israel خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۷ ۴۲۰ ۰۰۰ ۱۴۸ ۴۰۰ ۲٫۰۰٪ ۱ ۳۸۰ ۱۲۰ ۱۸٫۶۰٪ ۲۳۰ ۰۲۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۲ ۲۶۰ ۰٫۳۰٪ ۱۴ ۸۴۰ ۰٫۲۰٪ ۷ ۴۲۰ ۰٫۱۰٪ ۵ ۶۰۹ ۵۲۰ ۷۵٫۶۰٪
 Jordan خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۶ ۱۹۰ ۰۰۰ ۱۳۶ ۱۸۰ ۲٫۲۰٪ ۶ ۰۱۶ ۶۸۰ ۹۷٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶ ۱۹۰ ۰٫۱۰٪ ۲۴ ۷۶۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Kuwait خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲ ۷۴۰ ۰۰۰ ۳۹۱ ۸۲۰ ۱۴٫۳۰٪ ۲ ۰۳۰ ۳۴۰ ۷۴٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۳۲ ۹۰۰ ۸٫۵۰٪ ۷۶ ۷۲۰ ۲٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۲۲۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Lebanon خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۴ ۲۳۰ ۰۰۰ ۱ ۶۲۰ ۰۹۰ ۳۸٫۳۰٪ ۲ ۵۹۲ ۹۹۰ ۶۱٫۳۰٪ ۱۲ ۶۹۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۸ ۴۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Oman خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲ ۷۸۰ ۰۰۰ ۱۸۰ ۷۰۰ ۶٫۵۰٪ ۲ ۳۸۸ ۰۲۰ ۸۵٫۹۰٪ ۵ ۵۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۵۲ ۹۰۰ ۵٫۵۰٪ ۲۲ ۲۴۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۲۷ ۸۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Palestine خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۴ ۰۴۰ ۰۰۰ ۹۶ ۹۶۰ ۲٫۴۰٪ ۳ ۹۴۳ ۰۴۰ ۹۷٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Qatar خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۱ ۷۶۰ ۰۰۰ ۲۴۲ ۸۸۰ ۱۳٫۸۰٪ ۱ ۱۹۱ ۵۲۰ ۶۷٫۷۰٪ ۱۵ ۸۴۰ ۰٫۹۰٪ ۲۴۲ ۸۸۰ ۱۳٫۸۰٪ ۵۴ ۵۶۰ ۳٫۱۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۲ ۳۲۰ ۰٫۷۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سعودي عربستان خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲۷ ۴۵۰ ۰۰۰ ۱ ۲۰۷ ۸۰۰ ۴٫۴۰٪ ۲۵ ۵۲۸ ۵۰۰ ۹۳٫۰۰٪ ۱۹۲ ۱۵۰ ۰٫۷۰٪ ۳۰۱ ۹۵۰ ۱٫۱۰٪ ۸۲ ۳۵۰ ۰٫۳۰٪ ۸۲ ۳۵۰ ۰٫۳۰٪ ۸۲ ۳۵۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 سوريه خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲۰ ۴۱۰ ۰۰۰ ۱ ۰۶۱ ۳۲۰ ۵٫۲۰٪ ۱۸ ۹۴۰ ۴۸۰ ۹۲٫۸۰٪ ۴۰۸ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 متحده عرب امارات خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۷ ۵۱۰ ۰۰۰ ۹۴۶ ۲۶۰ ۱۲٫۶۰٪ ۵ ۷۷۵ ۱۹۰ ۷۶٫۹۰٪ ۸۲ ۶۱۰ ۱٫۱۰٪ ۴۹۵ ۶۶۰ ۶٫۶۰٪ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۶۰ ۰۸۰ ۰٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Yemen خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۲۴ ۰۵۰ ۰۰۰ ۴۸ ۱۰۰ ۰٫۲۰٪ ۲۳ ۸۳۳ ۵۵۰ ۹۹٫۱۰٪ ۲۴ ۰۵۰ ۰٫۱۰٪ ۱۴۴ ۳۰۰ ۰٫۶۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
خاورمیانه خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه ۱۴۱ ۵۱۰ ۰۰۰ ۶ ۵۱۶ ۵۷۰ ۴٫۶۱٪ ۱۲۵ ۸۵۹ ۵۱۰ ۸۸٫۹۴٪ ۱ ۰۲۶ ۷۳۰ ۰٫۷۳٪ ۱ ۷۰۰ ۲۶۰ ۱٫۲۰٪ ۴۷۳ ۰۵۰ ۰٫۳۳٪ ۹۷ ۱۹۰ ۰٫۰۷٪ ۲۲۰ ۷۱۰ ۰٫۱۶٪ ۵ ۶۱۷ ۰۸۰ ۳٫۹۷٪
کشور منطقه زیرمنطقه جمعیت مسیحی % -مسلمان- % Unaffiliated % هندو % بودایی % مذاهب محلی % مذاهب دیگر % یهودی %
کينډۍ:Country data Algeria خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۳۵ ۴۷۰ ۰۰۰ ۷۰ ۹۴۰ ۰٫۲۰٪ ۳۴ ۷۲۵ ۱۳۰ ۹۷٫۹۰٪ ۶۳۸ ۴۶۰ ۱٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۰ ۰۰۰ ۰٫۰۳٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
 Egypt خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۸۱ ۱۲۰ ۰۰۰ ۴ ۱۳۷ ۱۲۰ ۵٫۱۰٪ ۷۶ ۹۸۲ ۸۸۰ ۹۴٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Libya خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۶ ۳۶۰ ۰۰۰ ۱۷۱ ۷۲۰ ۲٫۷۰٪ ۶ ۱۴۳ ۷۶۰ ۹۶٫۶۰٪ ۱۲ ۷۲۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۰۸۰ ۰٫۳۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Morocco خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۳۱ ۹۵۰ ۰۰۰ ۲۰ ۰۰۰ ۰٫۰۶٪ ۳۱ ۹۱۸ ۰۵۰ ۹۹٫۹۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Sudan خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۳۳ ۶۰۰ ۰۰۰ ۱ ۸۱۴ ۴۰۰ ۵٫۴۰٪ ۳۰ ۴۷۵ ۲۰۰ ۹۰٫۷۰٪ ۳۳۶ ۰۰۰ ۱٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۹۴۰ ۸۰۰ ۲٫۸۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Tunisia خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۱۰ ۴۸۰ ۰۰۰ ۲۰ ۹۶۰ ۰٫۲۰٪ ۱۰ ۴۲۷ ۶۰۰ ۹۹٫۵۰٪ ۲۰ ۹۶۰ ۰٫۲۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
کينډۍ:Country data Western Sahara خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۵۳۰ ۰۰۰ ۱ ۰۶۰ ۰٫۲۰٪ ۵۲۶ ۸۲۰ ۹۹٫۴۰٪ ۲ ۱۲۰ ۰٫۴۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
شمال آفریقا خاورمیانه and شمال آفریقا شمال آفریقا ۱۹۹ ۵۱۰ ۰۰۰ ۶ ۲۳۶ ۲۰۰ ۳٫۱۳٪ ۱۹۱ ۱۹۹ ۴۴۰ ۹۵٫۸۳٪ ۱ ۰۱۰ ۲۶۰ ۰٫۵۱٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۱۹ ۰۸۰ ۰٫۰۱٪ ۹۵۰ ۸۰۰ ۰٫۴۸٪ ۰ ۰٫۰۰٪ ۰ ۰٫۰۰٪
خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه and شمال آفریقا خاورمیانه and شمال آفریقا ۳۴۱ ۰۲۰ ۰۰۰ ۱۲ ۷۵۲ ۷۷۰ ۳٫۷۴٪ ۳۱۷ ۰۵۸ ۹۵۰ ۹۲٫۹۷٪ ۲ ۰۳۶ ۹۹۰ ۰٫۶۰٪ ۱ ۷۰۰ ۲۶۰ ۰٫۵۰٪ ۴۹۲ ۱۳۰ ۰٫۱۴٪ ۱ ۰۴۷ ۹۹۰ ۰٫۳۱٪ ۲۲۰ ۷۱۰ ۰٫۰۶٪ ۵ ۶۱۷ ۰۸۰ ۱٫۶۵٪
جهان جهان جهان ۶ ۸۹۵ ۸۰۶ ۲۰۰ ۲ ۱۷۲ ۸۰۴ ۴۰۷ ۳۱٫۵۱٪ ۱ ۵۹۸ ۱۴۵ ۶۰۲ ۲۳٫۱۸٪ ۱ ۱۲۵ ۷۶۴ ۲۴۲ ۱۶٫۳۳٪ ۱ ۰۳۲ ۷۵۰ ۴۷۵ ۱۴٫۹۸٪ ۴۸۸ ۰۸۷ ۷۱۶ ۷٫۰۸٪ ۴۰۴ ۶۶۳ ۴۳۶ ۵٫۸۷٪ ۵۸ ۷۸۹ ۴۴۵ ۰٫۸۵٪ ۱۳ ۶۵۳ ۵۸۰ ۰٫۲۰٪

جستارهای وابسته[سمول]

سرچینې[سمول]

رده:فهرست‌ها بر پایه کشور رده:فهرست‌های مرتبط با دین رده:مذهب بر پایه کشور

  1. Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012) (PDF), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/uploadedFiles/Topics/Religious_Affiliation/globalReligion-full.pdf, retrieved 9 October 2013 
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ http://www.state.gov/documents/organization/208472.pdf