مالیه

د ويکيپېډيا لخوا
ورټوپ کړه: گرځښت, پلټل
وټپوهنه
GDP PPP Per Capita IMF 2008.svg
وټه

کوچنی وټه · لویه وټه
د وټیزو آندونو مخینه
څېړندود سیاسي وټه
د بازار وټه  · د بازار ډولونه
غوښتنه  · وړاندیز  · پیسې
ډډون  · غونجېدنه  · سوداگري

ټولیزه وټپوهنه

وټيزه تگلاره  · وټ اټکلونه
بهرنۍ سوداگري  · بنسټیزه وټه
د بازار تعادل  · لمن لگښت
گټندوی  · د نش تعادل

ډگرونه او څېرمه ډوگرونه

چلندیز · هڅوبیزه · بشپړتیایي
وده · پراختیایي · پېښلیک
نړیوال · وټیز غونډال
پولي او مالي وټه
ټولوگړیز او وټیزه ښېگڼه
روغتیایي · پوهنه · ښېگڼه
نفوس · کارگر · مدیریتي
سوداگري · مالومات
صنعتي سازمانونه · قانون
کرهڼه · طبعي سرچینې
چاپېریالي · چاپېریالپوهنیزه
ښاري · کلیوالي · سیمه ییز · ځمکپوهنه

لړونه

ورځپاڼې · خپرونې
ویشنیزې · سرلیکونه · وټپوهان

د سوداگرۍ او وټپوهنې تانبه

ماليه د پانگې اچونې سمبالښت دی. [1] او یا هم مالیه په حکومت یا کمپنیو کې د پیسو د لویې کچې سمبالښت ته وایي. چې عمومي ډگرونه يې دی سوداگريزه ماليه، ځاني ماليه او ټولوگړيزه ماليهده.[2] مالي چارې د پيسو سپمول او کله هم د پيسو پور ورکول په گډون هم دي. د مالي ډگرونو معامله د وخت پيسو او خطر له مفهوم سره او څنگه سره مرتبط دي دی. او همدارنگه د ماليه چارې هغه کړنې دي چې څنگه پيسې خرڅ يا ولگول شوې او څنگه بودجه شي.

د مالیه یوه ډول د کسانو او سوداگریزو سازمانونو له لارې دی، په کوم کې چې پیسې په بانک کې سپمول کیږي. چې بیا بانک دغه پیسې په بهر کې خلکو یا شرکتونو ته د مصرف یا پانگونې په مخسد په پور ورکوي او سربیره پر دې په پور باندې میاشتنی سود یا اضافي پیسې د گټې په ډول پرې چارجوي.













سرچينې

  1. Gove, P. et al. 1961. Finance. Webster's Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Springfield, Massachusetts: G. & C. Merriam Company.
  2. finance. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved June 23, 2009, from Encyclopædia Britannica Online: Finance