Jump to content

شات

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
گبين

شات چې ځینې خلک یې گبين هم بولي (په انگرېزي: Honey) يو ډول خواړه دي چې د شاتو د مچیو په وسیله په طبيعي توگه له گلانو څخه راټولېږي.

ﺧﺎﻟﺺ شاتڅﻨگﻪ ﻭﭘﯿﮋﻧﻮ

 1. ﺧﺎلص شاتﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﭼﻮﻏﻪ ﮐﻲ ﺭﺍﻭﺍﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﺍﻭﺑﯿﺎ ﭘﻪ څﯿښﻪ ﯾﺎ ﺑﻞﻟﻮ ښﯽ ﮐﻲ ﺗﻮﯾږﻱ ﻧﻪ ﭘﺮﯤ ﮐﯿږﻱ.
 2. شاتﺭﺍﻭﺍﺧﻠﯽ ﯾﻮﻩ ﺧﺎﺷﻪ ﯾﺎﻣﺎﻟﻮﭺ ﭘﻪ ﻭﻟړﺉ ﺍﻭﺑﯿﺎ ﺍﻭﺭ ﻭﺭﺗﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﮐړﺉ ﮐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ ځﻞ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎﻟﺺ شاتﺩﻱ ﺍﻭﮐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ځﻨډ ﺍﻭﯾﺎ ﭘﻪ ﺧﻨډ ﺳﺮﻩ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺧﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎﻟﺺ شاتﻧﻪ ﺩﻱ.
 3. ﯾﻮ گﻼﺱ ﺍﻭﺑﻪ ﺭﺍﻭﺍﺧﻠﯽ، شاتﻭﺭﻭﺍﭼﻮﺉ ﻟړﯼ ﯾﯽ ﻣﻪ، ﺧﺎﻟﺺ شاتﺩﺭڼﺎﭘﻪ ﺑڼﻪ ﺳﺮﻩ ﮐښﺘﻪ ﮐﯿږﻱ ﺍﻭﺣﻞ ﮐﯿږﻱ، ﺍﻭﻏﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ شاتﺑﯿﺎ ﺗﺮﮐښﺘﻪ ﮐﯿﺪﻭ ﻣﺨﮑﯽ ﺣﻞ ﮐﯿږﯼ. ﺧﺎﻟﺺ شاتﮊﺭ ﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﯿږﻱ ﺍﻥ ﭘﻪ ﺗﻮﺩﻭ ﺍﻭﺑﻮ ﺍﻭﯾﺎ ﭼﺎﻭﻭ ﮐﻲ.
 4. ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺧﺎﻟﺺ شاتﺩگﻮﺗﻲ ﭘﺮﻧﻮﮎ ﺑﺎﻧﺪﻱ ﺗﻮﯼ ﮐړﻝ ﺷﯽ ﻫﻐﻪ گﯿﺮﯾږﻱ ﺍﻭﻧﻪ ﺗﻮﯾﯿږﯼ ﺧﻮﻧﺎﺧﺎﻟﺺ شاتﺑﯿﺎ ﺗﻮﯾﯿږﯼ.
 5. ﺧﺎﻟﺺ شاتﺧټﻪ ډﯾﺮﻭﻱ ﺍﻭﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﯿﺎ ﺧټﻪ ﻧﻪ ﻭﻱ.
 6. ﺩﺧﺎﻟﺺ ﻋﺴﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﻲ ﮊﺭ ﺧﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﻲ، ﺧﻮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ شاتﺑﯿﺎ ﺩﺍﺳﯽ ﺩﻱ ﭼﯽ ﺧﻮﻧﺪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻲ ﮐﯿږﻱ؛ ﺩﺍځﮑﻪ ﭼﻲ ﻧﻮﺭﻩ ﺧﻮږﻩ ﻭﺭﺳﺮﻩ ﻭﻱ.
 7. ﺧﺎﻟﺺ شاتﺩﻫﻐﻪ گﻞ ﺑﻮﯼ ﮐﻮﻱ ﭼﻲ ﻣﭽۍ ﺧﻮړﻟﻲ ﻭﻱ ﺧﻮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ شاتﻭﻱ ﺑﯿﺎ ﻃﺒﻌﻲ ﺑﻮﯼ ﻧﻠﺮﻱ ﺍﻭﺗﺮﻭﺵ ﺑﻮﯼ ﻟﺮﻱ.
 8. ﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻟﺼﻮ ﻋﺴﻠﻮ ﺳﺮﻩ ډﻭډۍ ﻭﻟړﻝ ﺷﻲ ﻫﻐﻪ ﮊﺭ ﻭﭼﯿږﻱ ﺍﻭﻧﺎﺧﺎﻟﺺ شاتﺑﯿﺎ ﺗﺮډﯾﺮﻩ ﻻﻧﺪﻩ ﻭﻱ ﺍﻭﮊﺭﻧﻪ ﻭﭼﯿږﻱ.
 9. ﺧﺎﻟﺺ شاتﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﭘﺮﯾﻮﻩ ﮐﺎﻏﺬﻩ ﺗﻮﯼ ﮐړﻝ ﺷﻲ ﺍﻭﺑﯿﺎ ﻭﺭڅﺨﻪ ﺍﯾﺴﺘﻪ ﮐړﻝ ﺷﻲ ﭘﺮﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻧﺪﻱ ﮐﻮﻡ ﺭﻧگ ﻧﻪ ﭘﺮﯾږﺩﻱ ﺑﻠﮑﯥ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺴﯽ ﺳﭙﯿﻦ ﻭﻱ ﺍﻭﻧﺎﺧﺎﻟﺺ شاتﺑﯿﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﮊړﻭﻱ، ﯾﺎ ﺑﻮﺭﻭﻱ ﺍﻭﺑﻞ ﺭﻧگ ﻭﺭﮐﻮﻱ.
 10. ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻟﺼﻮﻋﺴﻠﻮ ﺳﺮﻩ ډﻭډۍ ﻭﻟړﻝ ﺷﻲ ﺳﭙﯽ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻱ ﺩﺍﺩﺩﻩ ﻃﺒﻌﯿﺖ ﺩﻱ، ﺍﻭﮐﻪ ﺧﺎﻟﺺ شاتﻧﻪ ﻭﻱ ﻧﻮﺑﯿﺎ ﯾﯽ ﺳﭙﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﻱ.
 11. ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺎﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺧﺎﻟﺺ شاتﺗﻮﯼ ﺷﻲ ﺍﻭﺑﯿﺎ ﭘﺮﯾﻮﻟﻞ ﺷﯽ ﻫﯿڅ ﺩﺍﻍ ﺍﻭټﮑﯽ ﻧﻠﺮﻱ ﺍﻭﻧﺎﺧﺎﻟﺺ شاتﺑﯿﺎ ﺩﺍﻍ ﺍﻭټﮑﯽ ﭘﺮﯾږﺩﻱ.
 12. ﺧﺎﻟﺺ شاتﻣﯿږﯾﺎﻥ ﻧﻪ ﺧﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﻭﺭﺗﻪ ﺭﺍﻏﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﮊﻧﻲ، ﺍﻭﮐﻪ ﻣﯿږﯾﺎﻧﻮ شاتﺧﻮړﻝ ﺍﻭﭘﺮﺭﺍټﻮﻝ ﻭﻩ ﺩﺍﺧﺎﻟﺺ شاتﻧﻪ ﺩﯼ.
 13. ﺧﺎﻟﺺ شاتﺩ ﺧﺎﻣﯽ ﻫگۍ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ گډﯾږﻱ.

ﻧﻮټ:

ﺗﻮﭘﯿﺮﻭﻧﻪ ﯾﯥ ﺯښﺘﻪ ډﯾﺮﺩﻱ ﺧﻮﮐﯿﺪﺍﯼ ﺷﻲ ﭼﻲ ﻫﻤﺪﺍ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻭﮐړﻱ- ﻣﺎﭘﺮﻋﺴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪﻱ ډﯾﺮﻱ څﯿړﻧﯥ ﮐړﯾﺪﻱ.ﺗﺎﺳﯽ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﯽ ﭘﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻭﺳﺎﯾﻨﺲ ﭘﺎڼﻪ ﮐﻲ ﺩﺭﺳﺮﻩ ﻭگﻮﺭﯼ.