سور

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
  • سور رنگ: د وينو يا شونډو رنگ چې له اصلي رنگو څخه يو رنگ شمېرل کېږي.
  1. سور لښکر: د پخواني شوروي اتحاد لښکر .
  2. سورصليب: د سره صليب نړيواله ټولنه
  3. سره مياشت:
  4. سور رپی: هغه رپی چې د اوښتون استازولي کوي يا د اوښتونيز ټولنوالي تمثيلوي، د خطر نښه.
  5. سور هندی: د شمالي امريکې هندي چې د پوستکی رنگ يې سور وبره دی.
  6. سره وړانگه: هغه وړانگه چې خطر تمثيلوي او د موټرانو ، رېلو د درېدو نخښه.
  7. سور سيند: هغه سيند چې د ټکزاس او لويز يانا څخه و مسي سي پي ته وربهېږي.
  8. سور سمندرگی: سره بحيره، رېډسي، بحيرۀ احمر.
  9. سورگل: د مينې يوسمبول دی چې زياتره دا مفهوم افاده کوي، سوځوونکې مينه.