د بازنتیني روم قیصران

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

دا لړلیک د بازنتیني واکمنۍ د واکمنو دی چې د "قیصر روم" په لقب کولو له سلگونو کلونو راهیسې یادېدل. خو په راوروسته پېړیو کې یې د روم پر ځای له قسطنطنیه څخه چې نن سبا په استانبول یادېږي، خپله واکمني چلوله. په دې لړلیک کې د ځینو شاهنشاهانو یادونه نه ده شوې، ځکه چې هغوي د یو بشپړ او خپلواک شاهنشاه بڼه نه درلوده، او نه هم د هغو غاصبو او یاغي باغي اشخاصو نومونه چې د واکمنۍ ترلاسه کولو هڅه خو یې وکړه، مگر څه په لاس ورنه غلل.

آل قسطنطین (۳۰۵ - ۳۶۳)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Constantine Musei Capitolini.jpg | قیصر
قسطنطین اعظم

زوکړه : 27 فروری 272ء

وفات : 22 مئی 337ء

قسطنطین اول
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας, لاتیني ژبه: Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus)
25 جولائی 306ء - 22 مئی 337ء
ConstantiusII.jpg |قیصرقسطنطینوس دویم

زوکړه : 7 اگست 317ء

وفات : 3 نومبر 361ء

قسطنطینوس دویم
(یوناني ژبه:Κωνστάντιος [Β'], , لاتیني ژبه: Flavius Iulius Constantius)
22 مئی 337ء - 3 نومبر 361ء
Emperor Constans Louvre Ma1021.jpg |قیصرکنستانس اول کنستانس اول}}
(یوناني ژبه:Κώνστας Α', لاتیني ژبه: Flavius Iulius Constans)
مئی 337ء - فروری 350ء
IVLIANVS.gif |قیصر
جولیان مرتد
جولیان فلسفی
جولیان}}
(یوناني ژبه:Ιουλιανός "ο Παραβάτης", لاتیني ژبه: Flavius Claudius Iulianus)
6 نومبر355ء - 26 جون 363ء

غیر سلسلہ (۳۶۳ - ۳۶۴)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ دور
Jovianus.jpg | قیصر جوفیان
(یوناني ژبه: Ιοβιανός, لاتیني ژبه: Flavius Claudius Iovianus)
26 جون 363ء - 17 فروری 364ء

آل والنتینیان (۳۶۴ - ۳۷۹)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
ValentinianI.jpg | قیصر
والنتینیان اعظم
والنتینیان اول
(یوناني ژبه: Ουαλεντιανός)
26 فروری 364ء - 17 نومبر 375ء
Valens1.jpg | قیصر والنس
(یوناني ژبه: Ουάλης)
28 مارچ 364ء -9 اگست 378ء
Gratian Solidus.jpg | قیصر گراتیان
(یوناني ژبه: Γρατιανός)
4 اگست 367ء - 25 اگست 383ء

آل ثیودوسیوس (۳۷۹ - ۴۵۷)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Theod1.jpg | قیصر
ثیودوسیوس اعظم
ثیودوسیوس اول
(یوناني ژبه: Θεοδόσιος Α' ο Μέγας)
۳۷۹ - ۳۹۵
Arcadius Istanbul Museum.PNG | قیصر آرکادیوس
(یوناني ژبه: Αρκάδιος)
۳۹۵ - ۴۰۸
Theodosius II Louvre Ma1036.jpg | قیصر
ثیودوسیوس صغیر
ثیودوسیوس دویم
(یوناني ژبه: Θεοδόσιος Β')
۴۰۸ - ۴۵۰
Marcian.jpg | قیصر مارسیانوس
(یوناني ژبه: Μαρκιανός)
۴۵۰ - ۴۵۷

آل لیو (۴۵۷ - ۵۱۸)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Leo I Louvre Ma1012 n2.jpg | قیصر
لیو تراکی
لیو اول
(یوناني ژبه: Λέων Α' ο Θράξ)
۴۵۷ - ۴۷۴
Leo (474)-coin.jpg | قیصر لیو دویم
(یوناني ژبه: Λέων Β')
۴۷۴
Zeno.png | قیصر زینو
(یوناني ژبه: Ζήνων)
۴۷۴ - ۴۹۱
Basiliscus.jpg | قیصر باسیلسکس
(یوناني ژبه: Βασιλίσκος)
۴۷۵ - ۴۷۶
Anastasius I (emperor).jpg | قیصر آناستاسیوس اول
(یوناني ژبه: Αναστάσιος Α')
۴۹۱ – ۵۱۸

آل جستين (۵۱۸ - ۶۰۲)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
JustinI.jpg | قیصر جستین اول
(یوناني ژبه: Ιουστίνος Α')
۵۱۸ - ۵۲۷
Meister von San Vitale in Ravenna.jpg | قیصر
جستینی اعظم
جستینی اول
(یوناني ژبه: Ιουστινιανός Α' ο Μέγας)
۵۲۷ - ۵۶۵
Justin II.jpg | قیصر جستین دویم
(یوناني ژبه: Ιουστίνος Β')
۵۶۵ - ۵۷۸
Tiberius II.jpg | قیصر
طائیبیریاس قسطنطین
طائیبیریاس دویم
(یوناني ژبه: Τιβέριος Β')
۵۷۸ - ۵۸۲
Emperor Maurice.jpg | قیصر موریس
(یوناني ژبه: Μαυρίκιος)
۵۸۲ - ۶۰۲

غیر سلسلہ (۶۰۲ - ۶۱۰)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Phocas (emperor).jpg | قیصر فوکاس
(یوناني ژبه: Φωκάς, لاتیني ژبه: Flavius Phocas)
۶۰۲ - ۶۱۰

آل ھرکال (۶۱۰ - ۷۱۱)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Heraclius and Heraclius Constantine solidus.jpg | قیصر ھرکال }}
(یوناني ژبه: Ηράκλειος)
۶۱۰ - ۶۴۱
Heraclius and sons.jpg | قیصر قسطنطین تریهم
(یوناني ژبه: Ηράκλειος νέος Κωνσταντίνος)
۶۴۱
Heraclius and sons.jpg | قیصر ھرکالوناس
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ηράκλειος)
۶۴۱
Hexagram-Constans II and Constantine IV-sb0995.jpg | قیصر
قسطنطین داڑھی والا
کنستانس دویم
(یوناني ژبه: Κώνστας Β')
۶۴۱ - ۶۶۸
Privil classe.jpg | قیصر
ږیرور قسطنطین
قسطنطین څلورم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος)
۶۶۸ - ۶۸۵
Solidus-Justinian II-Christ b-sb1413.jpg | قیصر
جستینی (پوزه پری)
جستینی دویم
(یوناني ژبه: Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος)
۶۸۵ - ۶۹۵
Solidus-Leontinus-sb1330.jpg | قیصر لئونتیوس
(یوناني ژبه: Λεόντιος)
۶۹۵ - ۶۹۸
Solidus-Tiberius III-sb1360.4.jpg | قیصر
طائیبیریاس آپسیماریاس
طائیبیریاس تریہم
(یوناني ژبه: Τιβέριος Γ' Αψίμαρος)
۶۹۸ - ۷۰۵
Solidus-Justinian II-Christ b-sb1413.jpg | قیصر
پوزه پری جستینی
جستینی دویم
(یوناني ژبه: Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος)
۷۰۵ - ۷۱۱

غیر سلسلہ (۷۱۱ - ۷۱۷)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Solidus-Philippicus-sb1447.3.jpg | قیصر فیلیپیکوس باردانس
(یوناني ژبه: Φιλιππικός Βαρδάνης)
۷۱۱ - ۷۱۳
Solidus-Anastasius II-sb1463.jpg | قیصر آناستاسیوس دویم
(یوناني ژبه: Αναστάσιος Β')
۷۱۳ - ۷۱۵
Theodosius iii coin.jpg | قیصر ثیودوسیوس تریہم
(یوناني ژبه: Θεοδόσιος Γ')
۷۱۵ - ۷۱۷

ایسوریايي سلسله (۷۱۷ - ۸۰۲)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Solidus-Leo III and Constantine V-sb1504.jpg قیصر
لیو ایسوریايي
لیو تریهم
(یوناني ژبه: Λέων Γ΄ )
۷۱۷ - ۷۴۱
Solidus-Leo III and Constantine V-sb1504.jpg قیصر
خوشیو والا قسطنطین
قسطنطین پینځم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος)
۷۴۱ - ۷۷۵
قیصر آرتاباسدوس
(یوناني ژبه: Αρτάβασδος)
۷۴۱ - ۷۴۳
Leo iv constantine vi coin.jpg قیصر
لیو خزر
لیو څلورم
(یوناني ژبه: Λέων Δ΄ ο Χάζαρος)
۷۷۵ - ۷۸۰
Leo iv constantine vi coin.jpg قیصر قسطنطین شپږم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ϛ΄)
۷۸۰ - ۷۹۷
Irina ( Pala d'Oro).jpg قیصر
ایرنہ اثینا
ایرنہ
(یوناني ژبه: Ειρήνη η Αθηναία)
۷۹۷-۸۰۲

آل نقفور (۸۰۲ - ۸۱۳)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Solidus-Nicephorus I and Staraucius-sb1604.jpg | قیصر
نقفور خزانچی
نقفور اول
(یوناني ژبه: Νικηφόρος Α ο Λογοθέτης΄)
۸۰۲ - ۸۱۱
Solidus-Nicephorus I and Staraucius-sb1604.jpg | قیصر استوراکیوس
(یوناني ژبه: Σταυράκιος)
۸۱۱
Michael I (Byzantine Emperor).jpg | قیصر
میکائیل رانگابہ
میکائیل اول
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Α΄ Ραγκαβές)
۸۱۱ - ۸۱۳

غیر سلسلہ (۸۱۳ - ۸۲۰)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Leo V solidus.jpg | قیصر}}
|لیو آرمینی
لیو پنجم
(یوناني ژبه: Λέων Ε' ο Αρμένιος)
۸۱۳ - ۸۲۰

سلسلہ الاموری (۸۲۰ - ۸۶۷)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Michael II and Theophilos solidus.jpg | قیصر
میکائیل الاموری
میکائیل ہکلا
میکائیل دویم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Β΄ ο Τραυλός/Ψελλός, ο εξ Αμορίου)
۸۲۰ - ۸۲۹
Emperor Theophilos Chronicle of John Skylitzes.jpg | قیصر ثیوفیلوس
(یوناني ژبه: Θεόφιλος)
۸۲۹ - ۸۴۲
Michael iii.jpg | قیصر
شرابي میکائیل
میکائیل تریہم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος)
۸۴۲ - ۸۶۷

سلسلہ مقدونی (۸۶۷ - ۱۰۵۶)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Basil&leo.jpg | قیصر
باسیل مقدونی
باسیل اول }}
(یوناني ژبه: Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών)
۸۶۷ - ۸۸۶
Detail of the Imperial Gate mosaic in Hagia Sophia showing Leo VI the Wise.jpg | قیصر
لیو حکمت والا
لیو ششم
(یوناني ژبه: Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός)
۸۸۶ - ۹۱۲
Alexandros mosaic Hagia Sophia.JPG | قیصر اسکندر تریہم
(یوناني ژبه: Αλέξανδρος Γ΄)
۹۱۲ – ۹۱۳
GoldSolidusConstantinVIIPorphyrogenetos913-959.jpg | قیصر
قسطنطین جامنی نژاد
قسطنطین ہفتم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος')
۹۰۸ - ۹۵۹
Romanus I with Christopher, solidus.jpg | قیصر
رومانوس لاکاپنوس
رومانوس اول
(یوناني ژبه: Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός)
۹۲۰ - ۹۴۴
Constantine VII and Romanos II solidus.jpg | قیصر
رومانوس جامنی نژاد
رومانوس دویم
(یوناني ژبه:Ρωμανός Β΄ ο Πορφυρογέννητος )
۹۵۹ - ۹۶۳
Nikiphoros Phokas.jpg | قیصر
نقفور فوکاس
نقفور دویم
(یوناني ژبه: Νικηφόρος Β΄ Φωκάς)
۹۶۳ - ۹۶۹
John I Tzimiskes 8.jpg | قیصر
جان زیمسکیز (جان سرو بوټانو والا)
جان اول
(یوناني ژبه: Iωάννης Α΄ Κουρκούας ο Τσιμισκής)
۹۶۹ - ۹۷۶
Basilios II.jpg | قیصر
باسیل بلغار شکن
باسیل دویم
(یوناني ژبه: Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος)
۹۶۰ - ۹۶۳
BasileIIConstantinVIIIHoldingCross.jpg | قیصر قسطنطین اتم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Η΄ ο Πορφυρογέννητος)
۹۶۲ - ۱۰۲۵
EmpZoe.jpg | قیصر
ملکہ زو جامنی نژاد
زو پرفائیروجنیټا
(یوناني ژبه: Ζωή η Πορφυρογέννητη)
۱۰۲۸ - ۱۰۵۰
Miliaresion-Romanus III-sb1822.jpg | قیصر
رومانوس آرگائیرس
رومانوس تریہم
(یوناني ژبه: Ρωμανός Γ΄ Αργυρός)
۱۰۲۸ - ۱۰۳۴
Michael IV -paphlago.jpg | قیصر
میکائل پافلاگونی
میکائل څلورم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών)
۱۰۳۴ - ۱۰۴۱
Histamenon nomisma-Micael V-sb1776.jpg | قیصر
میکائل خیاط
میکائل پنجم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Ε΄ ο Καλαφάτης)
۱۰۴۱ - ۱۰۴۲
Tetarteron-Theodora-sb1838.jpg | قیصر ملکہ ثیوڈورا مقدونی
(یوناني ژبه: Θεοδώρα)
۱۰۴۲ - ۱۰۵۶
Istanbul.Hagia Sophia072.Monomuhos.jpg | قیصر
قسطنطین مونوماخوس
قسطنطین نهم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος)
۱۰۴۲ - ۱۰۵۵
Tetarteron-Theodora-sb1838.jpg | قیصر ملکہ ثیوډورا مقدونی
(یوناني ژبه: Θεοδώρα)
۱۰۴۲ - ۱۰۵۶

غیر سلسلہ (۱۰۵۶ - ۱۰۵۷)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Michael VI tetarteron.jpg | قیصر
| استراتیوتیکس جرنتاس (ستر جگړه مار)
میکائیل ششم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ ΣΤ΄ Βρίγγας, ο Στρατιωτικός, ο Γέρων)
۱۰۵۶ - ۱۰۵۷

آل کومنینوس (۱۰۵۷ - ۱۰۵۹)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
GoldHistamenonIsaacIKomnenos1057-1059.jpg | قیصر
| اسحاق کومنینوس
اسحاق اول
(یوناني ژبه: Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός)
۱۰۵۷ - ۱۰۵۹

سلسلہ دوكاسی (۱۰۵۹ - ۱۰۸۱)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Costantino X - histamenon - Sear 1847v.jpg | قیصر
قسطنطین دوکاس
قسطنطین لسم
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας)
۱۰۵۹ - ۱۰۶۷
NomismaMikaelVIIDoukas.jpg |قیصر
میکائیل دوکاس}}
میکائیل ہفتم
(یوناني ژبه:Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας)
۱۰۶۷ – ۱۰۷۸
Romanos et Eudoxie.JPG |قیصر
رومانوس دائیوجینیس
رومانوس څلورم}}
(یوناني ژبه:Ρωμανός Δ΄ Διογένης)
۱۰۶۸ - ۱۰۷۱
Meister der Predigtsammlung des Heiligen Johannes Chrysostomus 001.jpg |قیصر
نقفور بوټانیاطیس
نقفور تریہم}}
(یوناني ژبه:Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης)
۱۰۷۸ - ۱۰۸۱

آل کومنینوس (۱۰۸۱ - ۱۱۸۵ )[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Alexios I Komnenos.jpg | قیصر
آلکسیوس کومنینوس
آلکسیوس اول }}
(یوناني ژبه: Αλέξιος Α' Κομνηνός )
۱۰۸۱ - ۱۱۱۸
JohnIIcomnenus.jpg | قیصر
جان کومنینوس
جان دویم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Β' Κομνηνός)
۱۱۱۸ - ۱۱۴۳
Manuelcomnenus.jpg | قیصر
مانوئل کومنینوس
مانوئل اول
(یوناني ژبه: Μανουήλ Α' Κομνηνός)
۱۱۴۳ - ۱۱۸۰
Alexios II - komnenos.jpg | قیصر
آلکسیوس کومنینوس دویم
آلکسیوس دویم
(یوناني ژبه: Αλέξιος B' Κομνηνός)
۱۱۸۰ - ۱۱۸۳
ByzantineBillonTrachy.jpg | قیصر
اینډرانیکس کومنینوس
اینډرانیکس اول
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Α' Κομνηνός)
۱۱۸۳ - ۱۱۸۵

سلسلہ آنجیلوسی (۱۱۸۵ - ۱۲۰۴)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
IsaacIIAnge.jpg | قیصر
اسحاق آنجیلوس
اسحاق دویم }}
(یوناني ژبه: Ισαάκιος Β' Άγγελος)
۱۱۸۵ - ۱۱۹۵
Alexios III -Angelos.jpg | قیصر
آلکسیوس آنجیلوس
آلکسیوس تریہم
(یوناني ژبه: Αλέξιος Γ' Άγγελος)
۱۱۹۵ - ۱۲۰۳
IsaacIIAnge.jpg | قیصر
اسحاق آنجیلوس
اسحاق دویم }}
(یوناني ژبه: Ισαάκιος Β' Άγγελος)
۱۲۰۳ - ۱۲۰۴
Alexius4.jpg | قیصر
آلکسیوس آنجیلوس دویم
آلکسیوس څلورم
(یوناني ژبه: Αλέξιος Δ' Άγγελος)
۱۲۰۳ - ۱۲۰۴
Alexius V.JPG | قیصر
آلکسیوس دوکاس مورتزوفلوس
آلکسیوس پنجم
(یوناني ژبه: Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος)
۱۲۰۴

سلسلہ لاسکاریسی (۱۲۰۴ - ۱۲۶۱)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Theodore I Laskaris miniature.jpg | قیصر ثیودور لاسکاریس اول }}
(یوناني ژبه: Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις)
۱۲۰۴ - ۱۲۲۱/۱۲۲۲
John III Doukas Vatatzes.jpg | قیصر
جان دوکاس وټاټزس
جان تریہم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης)
۱۲۲۲ - ۱۲۵۴
Theodore II Laskaris miniature.jpg | قیصر ثیودور لاسکاریس دویم }}
(یوناني ژبه: Θεόδωρος Β' Λάσκαρις)
۱۲۵۴ - ۱۲۵۸
John IV Laskaris miniature.jpg | قیصر
جان لاسکاریس
جان څلورم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Δ' Λάσκαρις)
۱۲۵۸ - ۱۲۶۱

آل پالائی اولوگس (۱۲۶۱ - ۱۴۵۳)[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
Michael VIII Palaiologos (head).jpg | قیصر
میکائل پالائی اولوگس
میکائل اتم }}
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος)
۱۲۶۱ - ۱۲۸۲
Serres IM Prodromou Andronicos.jpg | قیصر
اینډرانیکس پالائی اولوگس
اینډرانیکس دویم
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Παλαιολόγος)
۱۲۸۲ - ۱۳۲۸
AndronikosIIandMichaelIXPalaeologusSilverBasilikon.jpg | قیصر میکائل نهم
(یوناني ژبه: Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος)
۱۲۹۴ – ۱۳۲۰
Андроник III Палеолог.jpg | قیصر اینډرانیکس تریہم
(یوناني ژبه:Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος)
۱۳۲۱ - ۱۳۴۱
John V Palaiologos.jpg | قیصر
جان پالائی اولوگس
جان پنجم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۴۱ - ۱۳۴۷
John VI Kantakouzenos.jpg | قیصر
جان کانټاکوزینوس
جان ششم
(یوناني ژبه:Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός)
۱۳۴۷ - ۱۳۵۴
| قیصر میتھیوس کانټاکوزینوس
(یوناني ژبه: Ματθαίος Καντακουζηνός)
۱۳۵۴ - ۱۳۵۷
John V Palaiologos.jpg | قیصر جان پینځم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۵۴ - ۱۳۷۶
Andronikos IV Palaiologos.jpg | قیصر اینډرانیکس چارہم
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος)
۱۳۷۶ - ۱۳۷۹
John V Palaiologos.jpg | قیصر جان پینځم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۷۹ - ۱۳۹۰
| قیصر جان اووم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος)
۱۳۹۰
John V Palaiologos.jpg | قیصر جان پینځم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
۱۳۹۰
Manuel II Paleologus.jpg | قیصر
مانوئل پالائی اولوگس
مانوئل دویم
(یوناني ژبه: Μανουήλ Β' Παλαιολόγος)
۱۳۹۱ - ۱۴۲۵
| قیصر اینڈرانیکس پینځم
(یوناني ژبه: Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος)
۱۴۰۳- ۱۴۰۷
John VIII Palaeologos.jpg | قیصر جان اتم
(یوناني ژبه: Ιωάννης Η')
۱۴۲۵ - ۱۴۴۸
Constantine XI Palaiologos miniature.jpg | قیصر
قسطنطین پالائی اولوگس
قسطنطین پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος)
۱۴۴۹ - ۱۴۵۳

آل پالائی اولوگس په جلا وطنۍ کې دعوېداري[سمول]

انځور لقب نوم د واکمنۍ پېر
| قیصر دیمتریوس پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Δημήτριος Παλαιολόγος)
۱۴۵۳ - ۱۴۶۰
Thomas Palaiologos.jpg | قیصر توماس پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Θωμάς Παλαιολόγος)
۱۴۵۳ - ۱۴۶۵
| قیصر اندراوس پالائی اولوگس
(یوناني ژبه: Ανδρέας Παλαιολόγος)
۱۴۶۵ - ۱۵۰۲