هینداریزه سپڼسي

From ويکيپېډيا
Jump to navigation Jump to search
هینداریزه سپڼسي

هینداریز سپڼسي (په انګریزۍ: Glass fiber) یو کلک نری ښیښه ییز سپڼسی دی. په لویه کې لکه رڼاییز سپڼسی په مخابراتو کې کارېږي. په دغه سپڼسو کې مخابراتي سیګنال لکه رڼا په اوږده روڼه ښیښه کې په اوږده واټن کې لېږدول کېږي.