د پنجاب ولسوالۍ

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د پنجاب ولسوالۍ دا دي:

کیله گڼه ولسوالۍ پلازمېنې سيمه (km²) وگړي  (۱۹۹۸) د خلکو (گڼه گوڼه/km²)
۱ اټک اټک ۶،۸۵۸ ۱،۲۷۴،۹۳۵ ۱۸۶
۲ بهاولنگر بهاولنگر ۸،۸۷۸ ۲،۰۶۱،۴۴۷ ۲۳۲
۴ بهاولپور بهاولپور ۲۴،۸۳۰ ۲،۴۳۳،۰۹۱ ۹۸
۵ بهکر بهکر ۸،۱۵۳ ۱،۰۵۱،۴۵۶ ۱۲۹
۵ چکوال چکوال ۶،۵۲۴ ۱،۰۸۳،۷۲۵ ۱۶۶
۶ چنيوټ چنيوټ ۹۶۵،۱۲۴
۷ ډيره غازي خان ډيره غازي خان ۱۱،۹۲۲ ۱،۶۴۳،۱۱۸ ۱۳۸
۸ فيصل آباد فيصل آباد ۵،۸۵۶ ۵،۴۲۹،۴۵۷ ۹۲۷
۹ گوجرانواله گوجرانواله ۳،۶۲۲ ۳،۴۰۰،۹۴۰ ۹۳۹
۱۰ گجرات گجرات ۳،۱۹۲ ۲،۰۴۸،۰۰۸ ۶۴۲
۱۱ حافظ آباد حافظ آباد ۲،۳۶۷ ۸۳۲،۹۸۰ ۳۵۲
۱۲ جهنگ جهنگ ۸،۸۰۹ ۲،۸۳۴،۵۴۵ ۳۲۲
۱۳ جېهلم جېهلم ۳،۵۸۷ ۹۳۶،۹۵۷ ۲۶۱
۱۴ قصور قصور ۳،۹۹۵ ۲،۳۷۵،۸۷۵ ۵۹۵
۱۵ خانيوال خانيوال ۴،۳۴۹ ۲،۰۶۸،۴۹۰ ۴۷۶
۱۶ خوشاب خوشاب ۶،۵۱۱ ۹۰۵،۷۱۱ ۱۳۹
۱۷ لاهور لاهور ۱،۷۷۲ ۶،۳۱۸،۷۴۵ ۳،۵۶۶
۱۸ لیه لیه ۶،۲۹۱ ۱،۱۲۰،۹۵۱ ۱۷۸
۱۹ لودهران لودهران ۲،۷۷۸ ۱،۱۷۱،۸۰۰ ۴۲۲
۲۰ بهاوالدين بهاوالدين ۲،۶۷۳ ۱،۱۶۰،۵۵۲ ۴۳۴
۲۱ ميانوالې ميانوالې ۵،۸۴۰ ۱،۰۵۶،۶۲۰ ۱۸۱
۲۲ ملتان ملتان ۳،۷۲۰ ۳،۱۱۶،۸۵۱ ۸۳۸
۲۳ مظفر گړه مظفر گړه ۸،۲۴۹ ۲،۶۳۵،۹۰۳ ۳۲۰
۲۴ نارووال گړه نارووال ۲،۳۳۷ ۱،۲۶۵،۰۹۷ ۵۴۱
۲۵ ننکانه صاحب[۱] ننکانه صاحب ۲،۹۶۰ ۱،۴۱۰،۰۰۰
۲۶ اوکاړه اوکاړه ۴،۳۷۷ ۲،۲۳۲،۹۹۲ ۵۱۰
۲۷ پاکپتن پاکپتن ۲،۷۲۴ ۱،۲۸۶،۶۸۰ ۴۷۲
۲۸ رحيم يار خان رهيم يار خان ۱۱،۸۰۰ ۳،۱۴۱،۰۵۳ ۲۶۴
۲۹ راجنپور راجنپور ۱۲،۳۱۹ ۱،۱۰۳،۶۱۸ ۹۰
۳۰ راولپنډۍ راولپنډۍ ۵،۸۲۶ ۳،۳۶۳،۹۱۱ ۶۳۶
۳۱ ساهيوال ساهيوال ۳،۲۰۱ ۱،۸۴۳،۱۹۴ ۵۷۶
۳۲ سرگوډها سرگوډها ۵،۸۵۴ ۲،۶۵۶،۹۷۹ ۴۵۵
۳۳ شېخپوره شېخپوره ۵،۹۶۰ ۳،۳۲۱،۰۲۹ ۵۵۷
۳۴ سيالکوټ سيالکوټ ۳،۰۱۶ ۲،۷۲۳،۴۸۱ ۹۰۳
۳۵ ټوبه ټیک سېنگ ټوبه ټیک سېنگ ۳،۲۵۲ ۱،۶۲۱،۵۹۳ ۴۹۹
۳۶ ویهاړي ویهاړي ۴،۳۶۴ ۲،۰۹۰،۴۱۶ ۴۷۹