خبرې اترې:تخنيک

Page contents not supported in other languages.
د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا

د اساسی گاډر او فرعی گاډر تر منج څه فرق دی توضیح یی کری ؟

ګادرونه کیدای شي په څو ډلو وویشو، چې بیرته بیا همدا اساسي او فرعي ګاډر ترې جوړیږي.

۱- اصلي ګاډر: هغه لوی ګاډر دی چې د هغه د پاسه نور وړوکي ګاډرونه یا بیمونه تکیه شوي وي. او خپل بار یا قوه اصلي اتکا (ستنې) ته سپاري. لکه د پل د واېې په اوږدوالي کې پراته لوی ګادرونه.

۲- واړه یا فرعي ګاډرونه: هغه بیمونه دي چې د باري سطحې (سلب) څخه وارده بارونه راټولوي او په خپلو اتکاو کې ېې لوی ګاډر ته سپاري. په لنډو ټکو کې، واړه ګاډرونه د لویو ګاډرونو د پاسه پراته او یا پر لویو (اساسي) ګاډرونو تکیه شوي وي. لکه د پل عرضي بیمونه، چې د سیند د مسیر سره موازي اچول کیږي.