خبرې اترې:تايرايډ غده

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

لړليک ګڼه سرليک مخ ١_سريزه ١ ٢_تايرايدغده ٤ ٢_دتايرايدغدې دبرخوخارجي منظرې اواړيکې 5 ٣_دتايرايدغدې جوړښت اودندې 7 ٤_دتايرايدغدې فزيولوجيک اناتومي 8 ٥_دتايرايد پواسطه دايودين جمع کول ١٠ ٦_دتايرايدهورمونوترشح اوتشکيل 14 ٧_دتايرايدغدې فزيولوجيک دندې 18 ٨_دتايرايد ضدمواد 26 ٩_دتايرايدغدې ناروغۍ (هايپوتايرودېزم)او(هايپرتايرودېزم) 28 ١٠_دهايپرتايرووېزم نښې ٢٩ ١١_دهايپرتايرودېزم تشخيصي ټسټونه ٣١ ١٢_تايرتوکسيکوزس ٣٢ ١٣_دGraveناروغي ٣٣ ١٤_هايپوتايرودېزم ٣٧ ١٥_دجاغورډولونه ٣٨ ١٦_Mexodema ٤١ ١٧_ په هايپوتايرودېزم کې تشخيصي ټسټونه ٤٢ ١٨_Critinisimناروغي ٤٣
اخځليکونه:

١_شريف الله.(١٣٨٥ل ل).طبي فزيولوژي .افغان کمپوزنګ سنټر ګل حاجي پلازه پېښور. ٢_ صابر، عبدالواسع .(٢٠٠٧م).عمومي بيولوژي دسيستمونوبرخه.نيوکابل کتاب پلورنځى پېښور بورډبازار. ٣_فروتن ،محمدناصر.(١٣٨٣ل ل).فزيولوژي .مطبعه نعماني کارت پروان کابل . ٤_منتظمي ،کامبېز.(١٣٦٨ل ل).هورمون ها .تهران . ٥_ نصرتي،محمدناصر (١٣٨٨ل ل). دهاضمي ،تنفسي ،بولي ،تناسلي ،غدواتواوقلبي وعايوي سيستمونو اناتومي .ننګرهار پوهنتون طب پوهنځى . ٦_نشاط ،محمدطيب .(١٣٨٧ل ل).اندوکراينولوجي .دافغان کلتوري ټولنې جرګه .


7_Siddiqui, Laiq hussain.(2008).medical Histology.carvan Book

لــــــوړوزده کــــــــــړووزارت ننګرهارپـــــــوهنتــــــــــــــون ښــوني اوروزني پوهنـــځى کيميااوبيولوژي څانــــګهتايرايدغده اودهغې ناروغۍ
ترتيب کونکى : الله نــــــــــظر (فهيم) لارښوداستاد: محمدناصر(همدرد)کال ١٣٩٠ل

                         پيل خبرې
 څرنګه چې دلوړوزده کړو وزارت دمقرراتوپه اساس هرمحصل دخپلې تحصيلې دورې دبشپړولوپه صورت کې دلېسانس اوديپلوم دترلاسه کولوپه خاطريوپاى ليک (مونوګراف)ليکي چې دمربوط ديپارتمنت له خواورته دنده سپارل کېږي .
  دهمدې موخې دترلاسه کولوپه خاطرماته هم دننګرهارپوهنتون دښوونې اوروزنې پوهنځى دکيميااوبيولوژي دديپارتمنت له خوايوه موضوع دتايرايدغده اودهغې ناروغۍترسرليک لاندې دمحترم استادپوهنمل همدردترلارښوونې لاندې راکړل شويده .
 دلارښوداستاددلارښوونې سره سم په تهيه اوترتيب کولوکې دکيمياوبيولوژي دټولومحترمواستادانوخصوصاًدخپل لارښوداستادپوهنمل محمدناصرهمدردڅخه دزړه له کومې مننه کوم چې ماسره يې ددې موضوع په تهيه کولوکې هراړخيزې مرستې کړيدي اودالله (ج)څخه ورته دعظيم اجرغوښتونکى يم.
                     
                      دکيميـــــــــااوبيــولوژي څانــــــګې
                       دڅلورم کال محصل الله نظر(فهيم)