د رسنيو شمار

و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

د پورته شويو دوتنو اړونده شمارنې. په دې ځای کې د يوې دوتنې يوازې تر ټولو تازه بڼې شاملې شوي. د دوتنو زړې يا ړنگې شوې بڼې په دې شمارنو کې نه دي شاملې شوي.

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۷:۳۴, ۲۵ مې ۲۰۲۰ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

بېټ مپ انځورونه

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/tiff.tiff، .tif۲ (۰٫۱۳%)۱۸٬۳۴۵٬۰۵۲ بايټونه (۱۷٫۵ مېگابايټ; ۲٫۳۹%)
image/gif.gif۳۰ (۱٫۹۵%)۱٬۹۰۵٬۹۷۸ بايټونه (۱٫۸۲ مېگابايټ; ۰٫۲۴۸%)
image/png.png، .apng۳۹۶ (۲۵٫۷%)۵۱۳٬۲۸۴٬۲۵۴ بايټونه (۴۸۹٫۵۱ مېگابايټ; ۶۶٫۸%)
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۱٬۱۰۵ (۷۱٫۷%)۲۲۷٬۷۰۸٬۹۱۱ بايټونه (۲۱۷٫۱۶ مېگابايټ; ۲۹٫۶%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۷۶۱٬۲۴۴٬۱۹۵ بايټونه (۷۲۵٫۹۸ مېگابايټ; ۹۹٫۱%).

رسمونه (وېکټور انځورونه)

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/svg+xml.svg۷ (۰٫۴۵۴%)۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۷۱%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۷۱%).

غږ

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱ (۰٫۰۶۴۹%)۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۲۴%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۲۴%).

ټولې دوتنې

د ټولو دوتنو ټولټال کچه: ۷۶۸٬۱۱۳٬۵۲۴ بايټونه (۷۳۲٫۵۳ مېگابايټ).