د رسنيو شمار

و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

د پورته شويو دوتنو اړونده شمارنې. په دې ځای کې د يوې دوتنې يوازې تر ټولو تازه بڼې شاملې شوي. د دوتنو زړې يا ړنگې شوې بڼې په دې شمارنو کې نه دي شاملې شوي.

لاندې راغلی اومتوک په حافظه کې ساتل شوی او وروستی ځل په ۱۸:۴۶, ۲۵ سپټمبر ۲۰۲۰ هم مهاله شوی. په ساتلې حافظې کې ډېر تر ډېره ۵٬۰۰۰ پايلې دي.

بېټ مپ انځورونه

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/tiff.tiff، .tif۲ (۰٫۱۲۹%)۱۸٬۳۴۵٬۰۵۲ بايټونه (۱۷٫۵ مېگابايټ; ۲٫۳۸%)
image/gif.gif۳۰ (۱٫۹۴%)۱٬۹۰۵٬۹۷۸ بايټونه (۱٫۸۲ مېگابايټ; ۰٫۲۴۷%)
image/png.png، .apng۳۹۶ (۲۵٫۶%)۵۱۳٬۲۸۴٬۲۵۴ بايټونه (۴۸۹٫۵۱ مېگابايټ; ۶۶٫۶%)
image/jpeg.jpeg، .jpg، .jpe۱٬۱۱۰ (۷۱٫۸%)۲۳۰٬۶۱۷٬۵۹۴ بايټونه (۲۱۹٫۹۳ مېگابايټ; ۲۹٫۹%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۷۶۴٬۱۵۲٬۸۷۸ بايټونه (۷۲۸٫۷۵ مېگابايټ; ۹۹٫۱%).

رسمونه (وېکټور انځورونه)

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
image/svg+xml.svg۷ (۰٫۴۵۳%)۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۶۸%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۵٬۱۵۱٬۳۵۷ بايټونه (۴٫۹۱ مېگابايټ; ۰٫۶۶۸%).

غږ

MIME بڼهممکنه شاتاړيد دوتنو شمېريو ځای کچه
application/ogg.ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus۱ (۰٫۰۶۴۷%)۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۲۳%)

د دې برخې د ټولټال دوتنو کچه: ۱٬۷۱۷٬۹۷۲ بايټونه (۱٫۶۴ مېگابايټ; ۰٫۲۲۳%).

ټولې دوتنې

د ټولو دوتنو ټولټال کچه: ۷۷۱٬۰۲۲٬۲۰۷ بايټونه (۷۳۵٫۳ مېگابايټ).