د پرېښې تېروتنه

و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

تاسې د rename global accounts اجازه نه لری، دا د دغه سبب پخاطر:

تاسې د غوښتل شوې کړنې د ترسره کولو اجازه نه لرۍ.