د پرېښې تېروتنه

و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

تاسې د د دې مخ ړنگ شوی پېښليک کتل اجازه نه لری، دا د دغه سبب پخاطر:

د کومې کړنې غوښتنه چې تاسې کړې د هغو کارنانو پورې محدوده ده چې په ډله د: پازوالان کې دي.